P&M Engagement Scan™

P&M Engagement Scan™ är lösningen för er som vill förstå och öka engagemanget i er organisation.
Kontakta oss

Kunskapshöjande 

P&M Engagement Scan™ ger er kunskap om psykologin bakom medarbetares engagemang och hur ni kan skapa bättre förutsättningar för ökat engagemang.

Mäter nuläge

Snabbt och enkelt får ni en nulägesbild av vilka förutsättningar för engagemang som ges till era chefer och medarbetare. På ett enkelt sätt presenteras också vilka era styrkor är och var det finns förbättringspotential. 

Verktyg för utveckling

Med hjälp av mätningen och rådgivningen vår organisationskonsult ger er får ni ett bra verktyg för att själva arbeta med förbättrande insatser. 

Hanna Gåverud, CRM Manager

                     

Läs mer

Råbert Erlandsson, Platschef
                   

Läs mer

Vill du ha vår broschyr?