Vår arbetsmiljöenkät är utformad utifrån kraven att mäta organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Arbetsmiljöundersökning

Vi gör det enkelt för dig att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift avseende organisatorisk och social arbetsmiljö. Med våra paketlösningar hjälper vi dig att mäta, riskbedöma, åtgärdsplanera och följa upp. 
Kontakta oss

 

Ökat engagemang bland medarbetare eller nöjdare kunder?

Det finns fyra avgörande steg för att lyckas med ett kontinuerligt förbättringsarbete, oavsett om det rör kunder eller medarbetare.
Du väljer själv hur många steg du vill ha hjälp av oss på P&M.

P&M

pochm

grund arbetsmiljö

Ett paket för dig som vill ha hjälp att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. P&M gör en digital undersökning med en arbetsmiljöenkät som är utformad enligt kraven i AFS 2015:4.
Fokus i denna grund är att uppfylla kravet att undersöka, med en relativt enkel digital undersökning. 

komplett arbetsmiljö

Utöver den digitala arbetsmiljöundersökningen hjälper vi er att med vår metod analysera resultatet. Utifrån undersökningen bedömer vi risker och möjligheter i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Du får också mallar och dokument som hjälper er i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi kan också hjälpa er att färdigställa de dokument ni behöver, samt sätta en struktur för åtgärder och uppföljningar för förbättringar ni vill genomföra. 
Arbetsgivare ska systematiskt undersöka arbetsmiljön för att sedan riskbedöma, åtgärda och följa upp enligt AFS 2015:4. Ett stort ansvar, men görs det rätt får du ökat engagemang hos anställda och mindre sjukfrånvaro på köpet.
Från den 31 mars 2016 gäller en ny föreskrift (AFS 2015:4) inom arbetsmiljö som berör alla arbetsplatser.

Vår arbetsmiljöenkät är speciellt utformad för Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. Vi har tagit fram tre olika paketlösningar, där vi också erbjuder hjälp i stegen som kommer efter att man genomfört undersökningen. Vi förenklar ert arbetsmiljöarbete och ni kan frigöra tid till annat.

Vår kompetens

I vår expertpanel sitter erfarna konsulter med specialistkompetens inom praktisk och strategisk HR, men också inom arbetsterapi, psykoterapi, gruppdynamik och kommunikation. Denna samlade erfarenhet i kombination med våra undersökningar gör P&M till en pålitlig partner i arbetsmiljöarbetet.

arbetsmiljöenkät
pochm
Kontakta oss så berättar vi mer
kontakta oss

Logga

Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
    602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se