Vill ni ge er personalavdelning eller marknadsavdelning superkrafter?

Vill ni ge er personalavdelning eller marknadsavdelning superkrafter?

Med expertis inom både undersökningar och utveckling av ledare och organisationer kan vi visa hur ni kan utvecklas för att prestera bättre. 
Över  80%  av våra kunder ser ett tydligt ökat värde för nyckeltalet employee Net Promotor Score (eNPS) efter ett år. 
Kontakta oss

pochm

 

Vi hjälper er hela vägen från undersökning till organisationsutveckling.

Med expertis inom både undersökningar och utveckling av ledare och organisationer kan vi skapa ett unikt mervärde för våra kunder. 

Vi rekommederar just nu anpassade undersökningar för medarbetare, med anledning av covid-19. 

Anpassad undersökning covid-19
UNDERSÖK

Utöver traditionella undersökningar kan vi också tillämpa en mer kvalitativ metod i djupintervjuer och fokusgrupper.

I våra projekt för digitala undersökningar där kunden efterfrågar vår rådgivning inkluderas ofta också ett par korta men effektiva kvalitativa inslag.

ANALYSERA

Vi har moderna verktyg för en korrekt statistisk analys.

Hos oss är den statistiska analysen oftast endast ett komplement till det vi kallar HR-analys.

HR-analysen grundar sig i tre till fyra moment som möjliggör stegen AGERA och STRUKTURERA. 

Undersökning, organisationsutveckling eller både och?

Vår mission är att göra det enklare för organisationer och företag att utveckla sin verksamhet. När vi hjälper er med en undersökning, visar vi inte enbart data och statistiska samband. Vi hjälper er att sätta undersökningens resultat i er kontext och vi konkretiserar nästa steg i förbättringsresan – helt utifrån era förutsättningar. Vi genomför också workshops och ledarskapsutbildningar, där vi kan rikta innehållet utifrån en undersökning som ni redan har genomfört.


 • P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.
  Dessutom erbjuder de handfast hjälp med det efterföljande förändringsarbetet, oavsett om det ligger på enskild chef eller på organisationsnivå.
  /Lena Hultgren
 •  
  “Jag upplever en positiv förändring i gruppen. Mer öppen feedback, och att man frågar om hjälp när man behöver och har det stressigt”
  /Hanna Gåverud, CRM Manager
 • Rapporten med dess innehåll och slutsatser är betydligt mer ingående än de vi sett tidigare och kommer vara otroligt värdefull för vårt framtida arbete.
  /Robin Almqvist
 • Stjärnkliniken“P&M är ett seriöst och genuint företag. De har en stor kunskap som presenteras på ett oerhört förtroendeingivande sätt.
  Den personliga presentationen och mötena efter undersökningen tillför otroligt mycket, istället för att bara få resultatet skickat till sig. Också viljan att fortsätta det arbetet som är viktigast – nämligen det som kommer efter undersökningen.”
  /Åsa Gårdman
 • Stjärnkliniken
  “P&M är ett seriöst och genuint företag. De har en stor kunskap som presenteras på ett oerhört förtroendeingivande sätt.
  Den personliga presentationen och mötena efter undersökningen tillför otroligt mycket, istället för att bara få resultatet skickat till sig. Också viljan att fortsätta det arbetet som är viktigast – nämligen det som kommer efter undersökningen.”
  /Åsa Gårdman
 •  
  “Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.”
  /Hanna Gåverud, CRM Manager

 • Rapporten med dess innehåll och slutsatser är betydligt mer ingående än de vi sett tidigare och kommer vara otroligt värdefull för vårt framtida arbete.
  /Robin Almqvist, kommunikationschef

 • P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.
  Dessutom erbjuder de handfast hjälp med det efterföljande förändringsarbetet, oavsett om det ligger på enskild chef eller på organisationsnivå.
  /Lena Hultgren, HR-chef

En strategisk partner

Hos P&M får ni en organisationskunsult på köpet som är med er från start till mål i ert undersökningsprojekt.

Med kombinationen av smart teknik och en konsults expertis, växer nya superkrafter fram för er HR. Konsultationen från P&M hjälper er med HUR eventuella förbättringar kan genomföras.

Marknadsstrategi och kundnöjdhet

Låt er marknadsavdelning eller säljavdelning förstå var ni har störst potential att öka kundlojalitet eller kundnöjdhet och vilken potential ni har på marknaden i stort. Med P&Ms hjälp kommer det bli enklare att koppla detaljer till en större helhet, där ni får se både risker och möjligheter. 

Se viktiga samband

Med P&M som partner för era undersökningar kan ni se viktiga samband mellan medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

P&Ms rådgivning till er ledningsgrupp visar möjliga synergier och hur befintliga och nya nyckeltal hänger ihop. 

En strategisk partner

Hos P&M får ni en organisationskunsult på köpet som är med er från start till mål i ert undersökningsprojekt.

Med kombinationen av smart teknik och en konsults expertis, växer nya superkrafter fram för er HR. Konsultationen från P&M hjälper er med HUR eventuella förbättringar kan genomföras.

Marknadsstrategi och kundnöjdhet

Låt er marknadsavdelning eller säljavdelning förstå var ni har störst potential att öka kundlojalitet eller kundnöjdhet och vilken potential ni har på marknaden i stort. Med P&Ms hjälp kommer det bli enklare att koppla detaljer till en större helhet, där ni får se både risker och möjligheter. 

Se viktiga samband

Med P&M som partner för era undersökningar kan ni se viktiga samband mellan medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

P&Ms rådgivning till er ledningsgrupp visar möjliga synergier och hur befintliga och nya nyckeltal hänger ihop. 

Synergier mellan medarbetare, kund och marknad

Vi ger lösningsfokuserad rådgivning med hjälp av en variation av undersökningar för medarbetare, kunder och marknad.
Många organisationer har outnyttjad potential i möjliga synergier mellan dessa tre fält. Ibland orsakar också siloeffekter att viktig informationsöverföring missas.
Med vår expertis hjälper vi er se vilka nyckeltal som hänger ihop och hur de kan utvecklas: från medarbetares engagemang – till nöjda kunder och ökade marknadsandelar.
Vår första styrka  är vår djupare förståelse för hur människor uppfattar sin omgivning och vad som påverkar våra beteenden. Vår andra styrka är hur vi använder undersökningar som verktyg för att nå positiva förändringar hos medarbetare och ökad kundlojalitet.
– I kombination kan vi hjälpa er nå positiv förändring.

Signatur Simon C Hansson

Vill du ha vår broschyr?

  Enbart statistik ger inte alla svar

  P&Ms analyser inkluderar inte bara statistisk analys. Data och fritextsvar behöver förankras i kundens unika förutsättningar och det går inte utan en kompletterande dialog. P&Ms organisationskonsulter hjälper er att resonera kring statistiska samband, men också kring organisation och människors beteenden.

  Förbättringsarbetet förenklas

  Många av våra kunder har bytt från en annan leverantör av undersökningar till att arbeta med oss på P&M. De upplever bland annat att P&Ms tillvägagångssätt ger mer och att förbättringsarbetet efter en undersökning förenklas dramatiskt.

  Förbättrings-
  arbetet förenklas

  Många av våra kunder har bytt från en annan leverantör av undersökningar till att arbeta med oss på P&M. De upplever bland annat att P&Ms tillvägagångssätt ger mer och att förbättringsarbetet efter en undersökning förenklas dramatiskt.
  P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.
  Dessutom erbjuder de handfast hjälp med det efterföljande förändringsarbetet, oavsett om det ligger på enskild chef eller på organisationsnivå.
  / Lena Hultgren, HR-chef

   

   

  Hur ökar man engagemang bland medarbetare?

  Det finns mycket kunskap att hämta från aktuell forskning om medarbetares engagemang. Utöver traditionella undersökningar och pulsmätningar, utvecklar P&M workshops och utbildningar som grundar sig i aktuell forskning.

  P&Ms kunder som genomför en undersökning har också möjligheten att få workshops, övningar eller utbildningskoncept som anpassas utifrån resultatet i just deras undersökning. Resultatet blir verklighetsnära och effektivt. 
   
  I våra medarbetarundersökningar inkluderar vi en rad faktorer som vi vet har en direkt koppling till medarbetares engagemang. När vi analyserar resultaten kan vi ge konkreta råd till våra kunder för hur de kan skapa förutsättningar för engagemang på just deras arbetsplats.
  Simon Hansson
  VD

  Viktiga kundinsikter

  Det är intressant att se sitt företags värde för exempelvis Net Promoter Score (NPS) eller Nöjd-Kund-Index (NKI). 
  Det viktigaste är dock vad olika kategorier av kunder tycker är bra eller dåligt – och vad som kan få dem nöjda. Vi fördjupar oss i detta och ger dig rådgivning i hur du kan få fler ambassadörer och färre kritiker. 

  Framgångsrik värdegrund

  Vi involverar alla medarbetare med hjälp av P&M Culture Scan, en särskilt framtagen värdegrundsundersökning. Metoden involverar alla medarbetare i skapandet av er värdegrund och förenklar för medarbetare att relatera till, samt efterleva er nya värdegrund.
   
  Vi har flera koncept som förenklar ert värdegrundsarbete, kontakta oss så berättar vi mer. 

  Kultur

  Digitala lösningar

  Genomför man en undersökning idag så är användarvänlighet och tillgänglighet avgörande för en hög svarsfrekvens. För den som ska förstå resultatet är även visualisering av data och öppna svar viktigt.

  Våra tekniska lösningar är digitala och intuitiva. Våra undersökningar kan genomföras i alla webbläsare på PC eller Mac, samt smartphones och läsplattor.

  Det finns ingen begränsning i storlek på de projekt vi kan ta oss an och vi har erfarenhet av att genomföra undersökningar för företag såsom VolksWagen, Telia och Eniro.
  Simon Hansson
  VD
  Modulära undersökningar

  Vi gör det enkelt att välja de delar som är relevanta för ditt företag och dina behov.

  Flexibla rapporter

  Det ska vara enkelt att ta till sig våra rapporter. Välj själv om du vill ha dem som pdf, excel, powerpoint eller för presentation i webbläsare.

  Träffsäker analys

  Vi brinner för att leverera träffsäkra och konkreta lösningar så att en faktisk förbättring kan uppnås.

  Kontakta oss

  Medarbetarundersökning

  Arbetsgivare vill behålla duktiga medarbetare och arbetsgivare vill ha engagerad personal som mår bra. Kan en medarbetarundersökning på riktigt underlätta detta?

  Om analysen inte bara bygger på siffror, utan även på fritextsvar där helheten analyseras av en erfaren HR-konsult, då är svaret JA. Framförallt om analysen alltid levereras med konkreta åtgärdsförslag som underlättar för arbetsgivaren.

  Läs mer om medarbetarundersökningar

  Kundundersökning

  Alla företag har mer eller mindre nöjda kunder. Vissa kunder är så nöjda att de kan betraktas som ambassadörer och vissa är så missnöjda att de upphör att vara kunder, kanske sprider de också en negativ bild av varumärket.

  Vet du vad som gör dina kunder nöjda? Eller vad som gör dem missnöjda? Vi hjälper dig ta reda på detta med rätt kundundersökning.

  Läs mer om kundundersökningar

  Hanna Gåverud, CRM Manager

                       

  Läs mer

  Råbert Erlandsson, Platschef
             

  Läs mer

  Kontakta oss