Hur lyckas P&M hjälpa en så hög andel av sina kunder nå förbättrade resultat?

P&M kombinerar undersökningsverktyg och rapporteringslösningar i världsklass med expertisen från våra seniora organisationskonsulter. 

Smarta visualiseringar av data ger er insikter att agera på i realtid. Samtidigt finns möjligheten till fördjupande dialog med våra seniora konsulter – tillsammans ser vi till att ni lyckas med er förbättringsresa.  

%
Andel av P&Ms kunder med ökning av viktiga indextal efter ett år (eNPS/NMI eller NPS/NKI)
+
Genomsnittlig förändring av NPS eller eNPS är +15 enheter efter ett år

Hur lyckas P&M hjälpa en så hög andel av sina kunder nå förbättrade resultat?

P&M kombinerar undersökningsverktyg och rapporteringslösningar i världsklass med expertisen från våra seniora organisationskonsulter. 

Smarta visualiseringar av data ger er insikter att agera på i realtid. Samtidigt finns möjligheten till fördjupande dialog med våra seniora konsulter – tillsammans ser vi till att ni lyckas med er förbättringsresa.  

%
Andel av P&Ms kunder med ökning av viktiga indextal efter ett år (eNPS/NMI eller NPS/NKI)
+
Genomsnittlig förändring av NPS eller eNPS är +15 enheter efter ett år

Kraftfull analys och visualisering av data

Våra rapporteringslösningar är anpassade till forskningsgrunden P&M utgår ifrån. Detta gör att insikter från er data kan kombineras med insikter från forskning. Detta kan sedan visualiseras så att det blir enklare för era ledare, marknadschefer eller HR att fatta rätt beslut. 

Vi kan dessutom anpassa dashboards och visualiseringar till nyckeltal som är viktiga för just er. Exempelvis kan vi kombinera nyckeltal från både kundundersökning och medarbetarundersökning i samma dashboard.

För visualisering av data samarbetar vi med den världsledande leverantören Forsta

En strategisk partner

Hos P&M får ni en organisationskunsult på köpet som är med er från start till mål i era undersökningar.

Med kombinationen av smart teknik och en konsults expertis, växer nya superkrafter fram för er HR. Konsultationen från P&M hjälper er med HUR eventuella förbättringar kan genomföras.

Marknadsstrategi och kundnöjdhet

Låt er marknadsavdelning eller säljavdelning förstå var ni har störst potential att öka kundlojalitet eller kundnöjdhet och vilken potential ni har på marknaden i stort. Med P&Ms hjälp kommer det bli enklare att koppla detaljer till en större helhet, där ni får se både risker och möjligheter. 

Se viktiga samband

Med P&M som partner för era undersökningar kan ni se viktiga samband mellan medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

P&Ms rådgivning till er ledningsgrupp visar möjliga synergier och hur befintliga och nya nyckeltal hänger ihop. 

En strategisk partner

Hos P&M får ni en organisationskunsult på köpet som är med er från start till mål i ert undersökningsprojekt.

Med kombinationen av smart teknik och en konsults expertis, växer nya superkrafter fram för er HR. Konsultationen från P&M hjälper er med HUR eventuella förbättringar kan genomföras.

Marknadsstrategi och kundnöjdhet

Låt er marknadsavdelning eller säljavdelning förstå var ni har störst potential att öka kundlojalitet eller kundnöjdhet och vilken potential ni har på marknaden i stort. Med P&Ms hjälp kommer det bli enklare att koppla detaljer till en större helhet, där ni får se både risker och möjligheter. 

Se viktiga samband

Med P&M som partner för era undersökningar kan ni se viktiga samband mellan medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

P&Ms rådgivning till er ledningsgrupp visar möjliga synergier och hur befintliga och nya nyckeltal hänger ihop. 

Vår första styrka  är vår djupare förståelse för hur människor uppfattar sin omgivning och vad som påverkar våra beteenden. Vår andra styrka är hur vi använder undersökningar som verktyg för att nå positiva förändringar hos medarbetare och ökad kundlojalitet.
– I kombination kan vi hjälpa er nå positiv förändring.

Signatur Simon C Hansson

Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förbättra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det P&M gett teamet. Tack! Jag upplever en positiv förändring i gruppen. 

Hanna Gåverud, CRM Manager

Kundcase Stadium

                     


Läs mer

Vi hade fördomen innan att undersökningar tar mycket energi och tid för ledningsgruppen. Här var det tvärt om. P&M har gjort jobbet och vi fick ta del av materialet och fick en prioriteringslista presenterad för oss. 

Robert Erlandsson, Platschef

Läs mer

P&M och Simons bidrag har varit värdefullt för oss. Hans bidrag har lett till att vi nu har en än bättre strategiplan där kulturen är en mycket viktig del. Vad vår kultur innebär är nu formulerad i ord och lanserad i organisationen. Vi har en plan och vi tror på att upplägget vi valt kommer leda oss framåt.

Marie Åström, HR-direktör Sharp Norden

                   

Läs mer

Kombinera insikter från olika undersökningar

Vi ger lösningsfokuserad rådgivning med hjälp av en variation av undersökningar för medarbetare, kunder och marknad.

Många organisationer har outnyttjad potential i möjliga synergier mellan dessa tre fält. 

Med vår expertis hjälper vi er se vilka nyckeltal som hänger ihop och hur de kan utvecklas: från medarbetares engagemang – till nöjda kunder och ökade marknadsandelar.


 • P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.

  /Lena Hultgren, HR-chef

 • Rapporten med dess innehåll och slutsatser är betydligt mer ingående än de vi sett tidigare och kommer vara otroligt värdefull för vårt framtida arbete.
  /Robin Almqvist, kommunikationschef
 • Stjärnkliniken
  ”P&M är ett seriöst och genuint företag. De har en stor kunskap som presenteras på ett oerhört förtroendeingivande sätt.
  Den personliga presentationen och mötena efter undersökningen tillför otroligt mycket, istället för att bara få resultatet skickat till sig. Också viljan att fortsätta det arbetet som är viktigast – nämligen det som kommer efter undersökningen.”
  /Åsa Gårdman
 •  
  ”Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.”
  /Hanna Gåverud, CRM Manager

Jag vill ha mer information om:


  Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig.


  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google