pochm

Det finns fyra avgörande steg för att lyckas med ett kontinuerligt förbättringsarbete, oavsett om det rör kunder eller medarbetare.

Kontakta oss
 • Att se sambandet mellan engagerade medarbetare och goda resultat är lätt. Att styra organisationen dit kan däremot vara svårt.
  We´re here to help. 


  Högt engagemang innebär exempelvis enligt Gallup 17% högre produktivitet och 21% högre vinst
  : 
  State of the Global Workplace, 2017

 • Släpp loss potentialen i chefer och medarbetare

  Våra undersökningar för medarbetare och kunder ger insikter i realtid för er att agera på.
  Vi stannar dock inte där – vi ger också konkreta råd för er HR och affärsutveckling baserat på undersökningarnas resultat.

Ökat engagemang bland medarbetare eller nöjdare kunder?

Det finns fyra avgörande steg för att lyckas med ett kontinuerligt förbättringsarbete, oavsett om det rör kunder eller medarbetare.
Du väljer själv hur många steg du vill ha hjälp av oss på P&M.

pochm

Undersök

Analysera

Agera

Strukturera

I vårt tredje steg förenklar vi för er genom att bryta ner övergripande fokusområden till mindre delar - det vi kallar konkreta åtgärdsförslag. Vi gör detta med hjälp av data från undersökningen (korrelationsanalyser) samt bedömning av helhetsbild och fritextsvar. Vi fördjupar oss i detta under ett samtal med er och efter det tar vi fram våra förslag på konkreta åtgärder. För er blir detta effektivt och tidsbesparande.
Erik Heikne
Marknadschef
I det fjärde steget delar vi upp fokusområden med tillhörande konkreta åtgärdsförslag över tid, vanligen per kvartal. Om ni önskar hjälper vi er i detta med ett kostnadsfritt projektledningsverktyg. Vi kan också stötta chefer och/eller ledningsgrupp på resans gång. Ni kan fokusera på en sak i taget - och får professionell hjälp under tiden. Ett slags ledarskapsstöd med utgångspunkt i undersökningar.
Simon Hansson
VD

Scanning

P&M Scanning™ är vårt alternativ till traditionella medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Att mäta är bra, men för att nå hela vägen fram till ökad lönsamhet är det avgörande att ställa frågor som ger både konkreta och mer uttömmande svar.

Analys

Analysen är en helt avgörande del för att åstadkomma något med en undersökning.

Av oss får ni inte enbart en statistisk analys. Ni får även en analys som grundar sig i gedigen erfarenhet av HR och kundrelationer. Våra experter hjälper er med detta och vi sätter fingret på avgörande förbättringsområden. Ni får också en bild av vad som faktiskt fungerar riktigt bra och vad som bör vidareutvecklas. Vi hjälper er att sätta fokus på rätt saker.
Erik Heikne
Marknadschef

Åtgärd

Vi tror att det viktigaste syftet med undersökningar är att faktiskt agera på resultatet.

Vi ger er konkreta åtgärdsförslag att genomföra på kort och lång sikt utifrån resultatet av undersökning och analys. Vanligtvis är det fullt möjligt för er att själva agera på åtgärdsförslagen, men ni kan även välja att ta hjälp av våra experter.

Vill du veta mer om våra fyra steg?

P&M

pochm

Hur driver man engagemang bland medarbetare?

Vi har lagt mycket tid på att se vad aktuell forskning kan lära oss om medarbetares engagemang. Från neurovetenskapens insikter om störningsmoment på arbetsplatsen till företagsantropologins lärdomar om företagskultur.

I våra medarbetarundersökningar inkluderar vi en rad faktorer som vi vet har en direkt koppling till medarbetares engagemang. När vi analyserar resultaten kan vi ge konkreta råd till våra kunder gällande hur de kan driva engagemang på just deras arbetsplats.
Simon Hansson
VD

Pågående och nyligen utförda uppdrag

Här & nu eller långsiktigt?

Vissa av våra kunder anlitar oss för enstaka medarbetarundersökningar eller kundundersökningar,
andra föredrar att arbeta strategiskt över tid där vi tillsammans regelbundet mäter,
analyserar och genomför åtgärder för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Digitala lösningar

Genomför man en undersökning idag så är användarvänlighet och tillgänglighet avgörande för en hög svarsfrekvens. För den som ska förstå resultatet är även visualisering av data och öppna svar viktigt.

Våra tekniska lösningar är digitala och intuitiva. Våra undersökningar kan genomföras i alla webbläsare på PC eller Mac, samt smartphones och läsplattor.

Systemet P&M använder för insamling och rapportering är välbeprövat och används av företag såsom Microsoft, FedEx och Disney. Det finns ingen begränsning i storlek på de projekt vi kan ta oss an och vi har själva erfarenhet av att genomföra undersökningar för företag såsom VolksWagen, Telia och Eniro.
Simon Hansson
VD
Modulära undersökningar

Vi gör det enkelt att välja de delar som är relevanta för ditt företag och dina behov.

Flexibla rapporter

Det ska vara enkelt att ta till sig våra rapporter. Välj själv om du vill ha dem som pdf, excel, powerpoint eller för presentation i webbläsare.

Träffsäker analys

Vi levererar gärna något som är vackert att titta på, men det är inte det vi brinner för. Vi brinner för att leverera träffsäkra och konkreta lösningar så att en faktisk förbättring kan uppnås.

Medarbetarundersökning

Arbetsgivare vill behålla duktiga medarbetare och arbetsgivare vill ha engagerad personal som mår bra. Kan en medarbetarundersökning på riktigt underlätta detta?

Om analysen inte bara bygger på siffror, utan även på fritextsvar där helheten analyseras av en erfaren HR-konsult, då är svaret JA. Framförallt om analysen alltid levereras med konkreta åtgärdsförslag som underlättar för arbetsgivaren.

Läs mer om medarbetarundersökningar

Kundundersökning

Alla företag har mer eller mindre nöjda kunder. Vissa kunder är så nöjda att de kan betraktas som ambassadörer och vissa är så missnöjda att de upphör att vara kunder, kanske sprider de också en negativ bild av varumärket.

Vet du vad som gör dina kunder nöjda? Eller vad som gör dem missnöjda? Vi hjälper dig ta reda på detta med rätt kundundersökning.

Läs mer om kundundersökningar

P&M

Varför arbeta med oss?

Vi är inte en stor koncern med tusentals anställda och vi har inte kontor över halva Europa. Vi som driver bolaget har dock en vision och ett engagemang som kan vara svårt att matcha för de stora drakarna. Vi har också letat noga och knutit till oss de vassaste experterna inom respektive åtgärdsområde som vi kan leverera på. Ett litet dream team, om du så vill.

Vi är också uppriktigt trötta på undersökningar som inte leder någon vart och vi brinner för att förändra detta.

Vi vill leverera träffsäkra och konkreta lösningar så att en faktisk förbättring kan uppnås, oavsett om det handlar om ökad lönsamhet eller som hjälp i omtanken om din personal. Vårt engagemang finns med i varje projekt vi levererar på och det tror vi märks.

Läs mer om oss
P&M Sverige AB

Med våra undersökningar vill vi leverera träffsäkra och konkreta lösningar så att en faktisk förbättring kan uppnås, oavsett om det handlar om ökad lönsamhet eller som hjälp i omtanken om din personal. Vårt engagemang finns med i varje projekt vi levererar på och det tror vi märks.

Kontakta oss
 • Skolgatan 18
  602 25 Norrköping
 • 011-461 98 90
 • info@pochm.se

Medlemsföretag i Östsvenska Handelskammaren