pochm

 

Vi hjälper er hela vägen från undersökning till organisationsutveckling.

Det är tyvärr vanligt att undersökningar brister, någon stans på vägen från enkät till analys och faktiska åtgärder som får effekt. Vi tar er hela vägen fram till målet med er undersökning.
Och vill ni ha hjälp med målbilden så gör vi det också. 
Kontakta oss
UNDERSÖK

Utöver traditionella undersökningar kan vi också tillämpa en mer kvalitativ metod i djupintervjuer och fokusgrupper.

I våra projekt för digitala undersökningar där kunden efterfrågar vår rådgivning inkluderas ofta också ett par korta men effektiva kvalitativa inslag.

ANALYSERA

Vi har moderna verktyg för en korrekt statistisk analys.

Hos oss är den statistiska analysen oftast endast ett komplement till det vi kallar HR-analys.

HR-analysen grundar sig i tre till fyra moment som möjliggör stegen AGERA och STRUKTURERA. 

Undersökning, organisationsutveckling eller både och?

Vår mission är att göra det enklare för organisationer och företag att utveckla sin verksamhet. När vi hjälper er med en undersökning, visar vi inte enbart data och statistiska samband. Vi hjälper er att sätta undersökningens resultat i er kontext och vi konkretiserar nästa steg i förbättringsresan – helt utifrån era förutsättningar. 

Med vår metod kombineras undersökningar och utveckling på ett nytt sätt. 


 • P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.
  Dessutom erbjuder de handfast hjälp med det efterföljande förändringsarbetet, oavsett om det ligger på enskild chef eller på organisationsnivå.
  /Lena Hultgren
 •  
  “Jag upplever en positiv förändring i gruppen. Mer öppen feedback, och att man frågar om hjälp när man behöver och har det stressigt”
  /Hanna Gåverud, CRM Manager
 • Rapporten med dess innehåll och slutsatser är betydligt mer ingående än de vi sett tidigare och kommer vara otroligt värdefull för vårt framtida arbete.
  /Robin Almqvist
 • Stjärnkliniken“P&M är ett seriöst och genuint företag. De har en stor kunskap som presenteras på ett oerhört förtroendeingivande sätt.
  Den personliga presentationen och mötena efter undersökningen tillför otroligt mycket, istället för att bara få resultatet skickat till sig. Också viljan att fortsätta det arbetet som är viktigast – nämligen det som kommer efter undersökningen.”
  /Åsa Gårdman
 • Stjärnkliniken
  “P&M är ett seriöst och genuint företag. De har en stor kunskap som presenteras på ett oerhört förtroendeingivande sätt.
  Den personliga presentationen och mötena efter undersökningen tillför otroligt mycket, istället för att bara få resultatet skickat till sig. Också viljan att fortsätta det arbetet som är viktigast – nämligen det som kommer efter undersökningen.”
  /Åsa Gårdman
 •  
  “Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.”
  /Hanna Gåverud, CRM Manager

 • Rapporten med dess innehåll och slutsatser är betydligt mer ingående än de vi sett tidigare och kommer vara otroligt värdefull för vårt framtida arbete.
  /Robin Almqvist, kommunikationschef

 • P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.
  Dessutom erbjuder de handfast hjälp med det efterföljande förändringsarbetet, oavsett om det ligger på enskild chef eller på organisationsnivå.
  /Lena Hultgren, HR-chef

Enbart statistik ger inte alla svar.

P&Ms analyser inkluderar inte bara statistisk analys. Data och fritextsvar behöver förankras i kundens unika förutsättningar och det går inte utan en kompletterande dialog. P&Ms organisationskonsulter hjälper er att resonera kring statistiska samband, men också kring organisation och människors beteenden.

Vi vet att det fungerar.

Många av våra kunder har bytt från en annan leverantör av undersökningar till att arbeta med oss på P&M. De upplever bland annat att P&Ms tillvägagångssätt ger mer och att förbättringsarbetet efter en undersökning förenklas dramatiskt.
P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.
Dessutom erbjuder de handfast hjälp med det efterföljande förändringsarbetet, oavsett om det ligger på enskild chef eller på organisationsnivå.
/ Lena Hultgren, HR-chef

 

 

Vill du ha vår broschyr?

Hur ökar man engagemang bland medarbetare?

Vi har lagt mycket tid på att se vad aktuell forskning kan lära oss om medarbetares engagemang. Från neurovetenskapens insikter om störningsmoment på arbetsplatsen till företagsantropologins lärdomar om företagskultur. Denna kunskap utgör en av pusselbitarna i vår HR-analys. 
I våra medarbetarundersökningar inkluderar vi en rad faktorer som vi vet har en direkt koppling till medarbetares engagemang. När vi analyserar resultaten kan vi ge konkreta råd till våra kunder för hur de kan skapa förutsättningar för engagemang på just deras arbetsplats.
Simon Hansson
VD

Vad tycker dina kunder?

Det är intressant att se sitt företags värde för exempelvis Net Promoter Score (NPS) eller Nöjd-Kund-Index (NKI). 
Det viktigaste är dock vad olika kategorier av kunder tycker är bra eller dåligt – och vad som kan få dem nöjda. Vi fördjupar oss i detta och ger dig rådgivning i hur du kan få fler ambassadörer och färre kritiker. 

Visualisering NPS

Digitala lösningar

Genomför man en undersökning idag så är användarvänlighet och tillgänglighet avgörande för en hög svarsfrekvens. För den som ska förstå resultatet är även visualisering av data och öppna svar viktigt.

Våra tekniska lösningar är digitala och intuitiva. Våra undersökningar kan genomföras i alla webbläsare på PC eller Mac, samt smartphones och läsplattor.

Det finns ingen begränsning i storlek på de projekt vi kan ta oss an och vi har erfarenhet av att genomföra undersökningar för företag såsom VolksWagen, Telia och Eniro.
Simon Hansson
VD
Modulära undersökningar

Vi gör det enkelt att välja de delar som är relevanta för ditt företag och dina behov.

Flexibla rapporter

Det ska vara enkelt att ta till sig våra rapporter. Välj själv om du vill ha dem som pdf, excel, powerpoint eller för presentation i webbläsare.

Träffsäker analys

Vi brinner för att leverera träffsäkra och konkreta lösningar så att en faktisk förbättring kan uppnås.

Kontakta oss

Medarbetarundersökning

Arbetsgivare vill behålla duktiga medarbetare och arbetsgivare vill ha engagerad personal som mår bra. Kan en medarbetarundersökning på riktigt underlätta detta?

Om analysen inte bara bygger på siffror, utan även på fritextsvar där helheten analyseras av en erfaren HR-konsult, då är svaret JA. Framförallt om analysen alltid levereras med konkreta åtgärdsförslag som underlättar för arbetsgivaren.

Läs mer om medarbetarundersökningar

Kundundersökning

Alla företag har mer eller mindre nöjda kunder. Vissa kunder är så nöjda att de kan betraktas som ambassadörer och vissa är så missnöjda att de upphör att vara kunder, kanske sprider de också en negativ bild av varumärket.

Vet du vad som gör dina kunder nöjda? Eller vad som gör dem missnöjda? Vi hjälper dig ta reda på detta med rätt kundundersökning.

Läs mer om kundundersökningar
Kontakta oss för offert