Viktiga kundinsikter

Alla företag har mer eller mindre nöjda kunder. Vissa kunder är så nöjda att de kan betraktas som ambassadörer och vissa är så missnöjda att de upphör att vara kunder, kanske sprider de också en negativ bild av varumärket.

Vet du vad som gör dina kunder nöjda? Eller vad som gör dem missnöjda? Vi hjälper dig ta reda på detta med rätt kundundersökning.

Kontakta oss

Förbättra era kundrelationer

Utöver viktiga mätvärden som NKI och NPS hjälper vi er att få informativa svar från tre kategorier av kunder: ambassadörer, kritiker och passiva. Vi ger er insikter i vad ni kan göra för att få fler ambassadörer och färre kritiker.

 

Vi hjälper er att hitta träffsäkra frågor

Om ni inte vill använda en färdig uppsättning frågeställningar, inleds projektet med en genomgång av undersökningens syfte och mål. Redan här funderar vi över vilka eventuella åtgärdspunkter olika frågeställningar kan leda till.

Antal frågor i relation till önskad svarsfrekvens, samt när och hur undersökningen bör genomföras gås också igenom. 

Vi drar nytta av möjligheterna med fritextsvar

Beroende på vilken typ av kundundersökning ni vill genomföra, har vi ett par noga utvalda öppna frågor som kan få fram mer information från era kunder. P&M hittar relevanta samband och prioriterar vilka fritextsvar som är viktigast åt er.

Vi undersöker också vad olika kategorier av kunder tycker. Hur många är exempelvis de starkaste kritikerna? Vad tycker dem? Vad kan vi åtgärda?

Vi skapar prioriteringslista & handlingsplan

Ni behöver inte ha några förkunskaper kring statistik eller forskning kring kundbeteenden. Ni får en välgrundad prioriteringslista som utgår ifrån era förutsättningar och möjligheter.

Ni får dessutom konkreta förslag på nästa steg i förbättringsarbetet så att det ska bli enkelt för er att komma igång.

kundomdöme

 

Ökat engagemang bland medarbetare eller nöjdare kunder?

Det finns fyra avgörande steg för att lyckas med ett kontinuerligt förbättringsarbete, oavsett om det rör kunder eller medarbetare.
Du väljer själv hur många steg du vill ha hjälp av oss på P&M.

P&M

Vill du veta vad dina kunder tycker?

Vi hjälper dig med undersökning & rådgivning
Kontakta oss för offert