Från kundnöjdhet till ökad kundlojalitet

Vår omgivning förändras allt snabbare och det gäller även människors köpbeteenden. Företagsledare fokuserar ofta på kundnöjdhet, men nöjdhet i sig räcker inte längre för att kunder ska stanna kvar. 

Det är dags att vi pratar mer om hur vi bygger kundlojalitet. Och hur undersökningars insikter faktiskt kan stärka kundrelationer och ge ökad försäljning.

Boka 20-min demo

Från kundnöjdhet till ökad kundlojalitet

Vår omgivning förändras allt snabbare och det gäller även människors köpbeteenden. Företagsledare fokuserar ofta på kundnöjdhet, men nöjdhet i sig räcker inte längre för att kunder ska stanna kvar.  Det är dags att vi pratar mer om hur vi bygger kundlojalitet. Och hur undersökningars insikter faktiskt kan stärka kundrelationer och ge ökad försäljning.

Boka 20-min demo

Kraftfull analys och visualisering av data

 • Anpassade kundundersökningar

 • Marknadsundersökningar & varumärkesundersökningar

 • Följ rapportdata i realtid

 • Kraftfull analys av drivers och vad som påverkar köpbeteende

 • Utöver indextal såsom NPS och NKI, mäter vi även kundlojalitet

 • Voice of the customer – möjlighet till djupare insikter med kvalitativa inslag

 • Möjlighet att kombinera insikter från kundundersökning och varumärkesundersökning

Vi hjälper er att hitta träffsäkra frågor

Om ni inte vill använda en färdig uppsättning frågeställningar, inleds projektet med en genomgång av undersökningens syfte och mål. Redan här funderar vi över vilka eventuella åtgärdspunkter olika frågeställningar kan leda till.

Antal frågor i relation till svarsfrekvens, samt när och hur undersökningen bör genomföras gås också igenom. 

Voice of the customer

Beroende på vilken typ av kundundersökning ni vill genomföra, har vi ett par noga utvalda öppna frågor som kan få fram mer information från era kunder. Vi kan också addera mer kvalitativa inslag för att gå djupare i analysen av era nyckelkunder. 

I korthet handlar detta om att lyssna på och förstå våra kunders förväntningar, preferenser och behov. 

Kvalificerad rådgivning

Ni behöver inte ha några förkunskaper kring statistik eller forskning kring kundbeteenden. Ni får en välgrundad prioriteringslista som utgår ifrån era förutsättningar och möjligheter.

Ni får dessutom konkreta förslag på nästa steg i förbättringsarbetet så att det ska bli enkelt för er att komma igång.

kundomdöme

P&M logga

 

BRAND INSIGHTS

 

Få nya insikter kring kundbeteende & kundlojalitet

 

Brand funnel

Upptäck hur ert varumärke presterar jämfört med era konkurrenters

 

Förstå hur ni kan positionera er på marknaden

 

Kontakta oss

Logga

Kontakta oss
 • Fleminggatan 15
  602 42 Norrköping
 • 011-461 98 90
 • info@pochm.se