P&M vit logga

Moderna undersökningsverktyg i kombination med bra rådgivning och djupare förståelse.  


2017
skapades grunden till vår metod. Den baseras på smarta digitala verktyg, djupare analyser, forskningsbaserad rådgivning och konkreta åtgärdsförslag.

Tidigt märkte vi att det vi gör fungerar. Först i form av lovord från våra kunder. Sedan det viktigaste kvittot på att det vi gör ger resultat:

Över 80% av våra kunder ser förbättrade resultat efter ett år med oss som partner för deras undersökningar.

Sedan 2019 har vi kraftigt utvecklat vad som är möjligt att göra med våra digitala verktyg.

 

Vi har utvecklat interaktiva dashboards som möjliggör kraftfulla analyser i och mellan olika typer av undersökningar. Detta i en av världens mest gedigna rapporteringsplattformar (samma system används av Kantar Sifo). 

Vi har också utvecklat hur vi visualiserar data i kombination med insikter från forskning. 

Vad betyder detta för våra kunder idag?

Bra analys hjälper er förstå varför ni ser ett visst resultat i er undersökning och vilka förbättringsåtgärder som är relevanta. Bra visualisering av data ökar begriplighet, men också engagemang kring vad ni mäter inom organisationen.

Vid behov ger våra seniora konsulter rådgivning kring hur ni kan genomföra förbättringar i nästa steg.

Sammantaget blir det betydligt enklare för er att få mer välmående och engagerade medarbetare, nöjdare kunder eller starkare varumärken. 

Kostnadsfri demo

Se filmen om oss

Analys & rådgivning (vd och medgrundare av P&M)

Simon Hansson

Simon har bland annat 10 års chefserfarenhet från undersökningsbranschen med kunder som Volkswagen, Telia, ICA och Eniro. Han har också lång erfarenhet av ledarskapscoachning och grupputveckling på både medarbetarnivå och ledningsgruppsnivå. Han har också arbetat med affärsutveckling, processledning, kvalitetssäkring och metodutveckling. I tidigare chefsuppdrag har Simon även rekryterat över 300 medarbetare och varit med i både uppstarter och neddragningar på kontor i Sverige och Finland.

Huvudämnet på universitetsnivå är socialantropologi, med fokus på människors beteenden och vanor. Inom företagsantropologi handlar detta om beteenden hos kunder/konsumenter eller beteenden hos medarbetare och ledare.

I arbetslivet har Simon bland annat genomfört Oxford Leaderships ledarskapsutbildning Self Managing Leadership (SML), han har utbildat sig inom coachning och han är certifierad affärsnätverkare.  

Tel:
0766329699

E-post:
simon@pochm.se

Simon har bland annat 10 års chefserfarenhet från undersökningsbranschen med kunder som Volkswagen, Telia, ICA och Eniro.

Simon Hansson

Analys & rådgivning (medgrundare av P&M)

Erik Heikne

Erik har åtta års erfarenhet av rekrytering, ledarskap och personalfrågor, samt fem års erfarenhet av undersökningar, analys och rådgivning. Erik har arbetat med såväl praktiska och strategiska HR-frågor och utveckling för ledare och ledningsgrupper. Relationer och försäljning har gått som en röd tråd genom Eriks yrkesliv, oavsett om han sålt undersökningar, eller utvecklat nya affärsområden.

Huvudämnet på universitetsnivå är organisationsteori och ledarskap. I yrkeslivet har Erik bland annat genomfört utbildningar i ledarskap, kompetensbaserad rekrytering och är certifierad i personlighetstester som bland annat används i rekryteringsprocessen.

Tel:
0730462981

E-post:
erik@pochm.se

Erik har arbetat med såväl praktiska och strategiska HR-frågor och utveckling för ledare och ledningsgrupper.

Erik Heikne

Analys & rådgivning 

Linda Stenqvist

Linda har över 15 års erfarenhet inom HR, ledar- och organisationsutveckling inom olika företag, sektorer och branscher. Som Head of Business Culture på Stadium ansvarade hon bland annat för uppföljning, analys och utveckling av ledarskap och kultur i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Som chef och ledare har Linda drivit organisationsförändringar, kulturförändring, visions- och värdegrundsarbeten med feedback och nyckeltal som verktyg för att förstå nuläge, prioritera i utvecklingsarbetet och följa upp önskad effekt.  

Tel:
0728897742

E-post:
linda@pochm.se

Som Head of Business Culture på Stadium ansvarade Linda bland annat för uppföljning, analys och utveckling av ledarskap och kultur i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland.

Porträtt Linda Stenqvist

P&M logga

Personal & Marknad

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal

Kontakta oss

Logga

Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
    602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se