Släpp loss potentialen
i er organisation

Vi kan ta ett bredare grepp för utveckling av er organisation. Inledningsvis arbetar vi fram en strategi för att se var ni bör lägga fokus i ert förbättringsarbete. Vi hjälper er hitta rätt verktyg och metod för att lösa eventuella utmaningar ni står inför.

Kontakta oss

Organisationsutveckling

Människor är komplexa och människor i grupp ännu mer. Vi använder oss av en rad konkreta övningar och metoder för att lösa allt från idéutveckling till att förbättra samarbete mellan arbetslag. 

Ofta utgår vi från resultatet av någon form av undersökning för att rätt insats ska kunna göras vid rätt tillfälle. Vi har också färdiga koncept som kan genomföras direkt, utan att någon undersökning har genomförts. 

P&Ms kunder som genomför en undersökning har möjligheten att få workshops, övningar eller utbildningskoncept som anpassas utifrån resultatet i just deras undersökning. 

 • Organisationsutveckling

 • Ledarskapsutveckling

 • Workshops för medarbetare

 • Workshops för arbetsledare och teamledare

 • Workshops för chefer

 • Workshops för ledningsgrupper

Organisations-utveckling

Människor är komplexa och människor i grupp ännu mer. Vi använder oss av en rad konkreta övningar och metoder för att lösa allt från idéutveckling till att förbättra samarbete mellan arbetslag. 

Ofta utgår vi från resultatet av någon form av undersökning för att rätt insats ska kunna göras vid rätt tillfälle. Vi har också färdiga koncept som kan genomföras direkt, utan att någon undersökning har genomförts. 

P&Ms kunder som genomför en undersökning har möjligheten att få workshops, övningar eller utbildningskoncept som anpassas utifrån resultatet i just deras undersökning. 

 • Organisationsutveckling

 • Ledarskapsutveckling

 • Workshops för medarbetare

 • Workshops för arbetsledare och teamledare

 • Workshops för chefer

 • Workshops för ledningsgrupper

Med eller utan undersökning?

Om du redan vet vad som behöver åtgärdas i din organisation kan vi direkt hjälpa dig med steg 3, där vi genomför en åtgärd anpassad för det ni vill lösa. Har inte P&M rätt expertis för det ni vill lösa så hänvisar vi er gärna vidare till någon i vårt nätverk. 

I steg 4 kan vi hjälpa er skapa en struktur för att en positiv förändring ska kvarstå över tid. 

Ni väljer själva vilket eller vilka steg ni tar hjälp av oss på P&M. 

P&M

Kontakta oss så berättar vi mer