Släpp loss er fulla potential.

Vi kan ta ett bredare grepp för utveckling av er organisation. Inledningsvis arbetar vi fram en strategi för att se var ni bör lägga fokus i ert förbättringsarbete. Vi hjälper er hitta rätt verktyg och metod för att lösa eventuella utmaningar ni står inför.

Kontakta oss

Släpp loss er fulla potential.

Vi kan ta ett bredare grepp för utveckling av er organisation. Inledningsvis arbetar vi fram en strategi för att se var ni bör lägga fokus i ert förbättringsarbete. Vi hjälper er hitta rätt verktyg och metod för att lösa eventuella utmaningar ni står inför.

Kontakta oss

Organisationsutveckling

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och ledare nå positiva förändringar. Kombinerat med vår expertis kring att mäta kan vi hela tiden följa upp om det vi arbetar med verkligen ger resultat. 

Ofta utgår vi från resultatet av någon form av undersökning för att rätt insats ska kunna göras vid rätt tillfälle. Vi har också färdiga koncept som kan genomföras direkt, utan att någon undersökning har genomförts. 

P&Ms kunder som genomför en undersökning har möjligheten att få workshops, övningar eller utbildningskoncept som anpassas utifrån resultatet i just deras undersökning. 

 • Ledarskapsutveckling

 • Företagskultur och värdegrund

 • Förändringsledning

 • Workshops för medarbetare

 • Workshops för arbetsledare och teamledare

 • Workshops för chefer

 • Workshops för ledningsgrupper

Organisationsutveckling

Människor är komplexa och människor i grupp ännu mer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och ledare nå positiva förändringar. Kombinerat med vår expertis kring att mäta kan vi hela tiden följa upp om det vi arbetar med verkligen ger resultat. 

Ofta utgår vi från resultatet av någon form av undersökning för att rätt insats ska kunna göras vid rätt tillfälle. Vi har också färdiga koncept som kan genomföras direkt, utan att någon undersökning har genomförts. 

P&Ms kunder som genomför en undersökning har möjligheten att få workshops, övningar eller utbildningskoncept som anpassas utifrån resultatet i just deras undersökning. 

 • Förändringsledning

 • Ledarskapsutveckling

 • Företagskultur och värdegrund

 • Workshops för medarbetare

 • Workshops för arbetsledare och teamledare

 • Workshops för chefer

 • Workshops för ledningsgrupper

Förändringsledning

Om ni vill ha fördjupad stöttning i större förändringsresor kan vår konsult Kristina Öhman hjälpa er att nå era mål. 

Kristina har en gedigen erfarenhet av hela HR-området: såväl  medarbetarfrågor, förhandlingar, omorganisationer som ledarskapsutveckling. På övergripande ledningsnivå har hon bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom stora organisationer, inklusive Sjöfartsverket och Migrationsverket. 

​Som HR-direktör har hon lett och drivit flera stora och komplexa förändringar och transformationer. 

Kombinerat med pulsmätningar

I större förändringsresor blir det extra viktigt att mäta, utvärdera och finjustera riktningen i det vi genomför. Med vår undersökande expertis kan insatser justeras och anpassas utifrån relevant data. 

Förändringsledning

Om ni vill ha fördjupad stöttning i större förändringsresor kan vår konsult Kristina Öhman hjälpa er att nå era mål. 

Kristina har en gedigen erfarenhet av hela HR-området såväl  medarbetarfrågor, förhandlingar, omorganisationer som ledarskapsutveckling. På övergripande ledningsnivå har hon bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom stora organisationer, inklusive Sjöfartsverket och Migrationsverket. 

​Som HR-chef har hon lett och drivit flera stora och komplexa förändringar och transformationer. 

Kombinerat med pulsmätningar

I större förändringsresor blir det extra viktigt att mäta, utvärdera och finjustera riktningen i det vi genomför. Med vår undersökande expertis kan insatser justeras och anpassas utifrån relevant data. 

Workshops för ytterligare fördjupning

Vi har ett urval av workshops där vi kan fördjupa oss ytterligare i det ni vill fokusera på efter en genomförd undersökning. Vi utgår från aktuell forskning, samt resultatet i er undersökning.

Kontakta oss för mer information.

Signatur Simon C Hansson

P&M och Simons bidrag har varit värdefullt för oss. Hans bidrag har lett till att vi nu har en än bättre strategiplan där kulturen är en mycket viktig del. Vad vår kultur innebär är nu formulerad i ord och lanserad i organisationen. Vi har en plan och vi tror på att upplägget vi valt kommer leda oss framåt.

Marie Åström, HR-direktör Sharp Norden

                   

Läs mer

Kontakta oss så berättar vi mer

Logga

Kontakta oss
 • Fleminggatan 15
  602 42 Norrköping
 • 011-461 98 90
 • info@pochm.se