Släpp loss potentialen i chefer och medarbetare

Vi har specialiserat oss på att maximera värdet ni kan få ut av en medarbetarundersökning. Vi hjälper er att vässa riktade frågeställningar inför undersökningen och en organisationskonsult kan hjälpa er omvandla resultatet till faktiska förbättringar.

Kontakta oss

Medarbetarundersökning

Våra undersökningar anpassas för er verksamhet och vi fokuserar på en analys som även ger er konkreta åtgärdsförslag. Vi levererar inte bara en statistisk analys med våra medarbetarundersökningar, vi levererar även en fördjupad analys utförd av en erfaren HR-konsult. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi genomför detta och varför det fungerar så bra. 

  • Från enkla undersökningar till längre utvecklingsprojekt

  • Employee Net Promoter Score (eNPS)

  • Onboarding- och exitundersökning

  • 360° ledarskapsundersökning

  • Långsiktig strategisk planering

Vill ni ha enklast möjliga?

Testa vårt “light-paket” och lägg till fördjupningar eller extra hjälp när det passar er. 

Här & nu eller på lång sikt

Medarbetarundersökning

Strategi

Här & nu eller på lång sikt

strategi-mobil

Vill du veta mer om våra medarbetarundersökningar?

P&M