Släpp loss potentialen i chefer och medarbetare

Vi har specialiserat oss på att maximera värdet ni kan få ut av en medarbetarundersökning. Vi hjälper er att vässa riktade frågeställningar inför undersökningen och en organisationskonsult hjälper er omvandla resultatet till faktiska förbättringar.

pochm

Kontakta oss

Medarbetarundersökning

Våra undersökningar anpassas för er verksamhet och vi fokuserar på en analys som även ger er konkreta åtgärdsförslag. Vi levererar inte bara en statistisk analys med våra medarbetarundersökningar, vi levererar även en fördjupad analys utförd av en erfaren HR-konsult. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi genomför detta och varför det fungerar så bra. 

 

  • Employee Net Promoter Score (eNPS)

  • Onboarding- och exitundersökning

  • 360° ledarskapsundersökning

  • Långsiktig strategisk planering

  • Hjälp av organisationskonsult

Divider

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Om du vill göra korta pulsmätningar på hur medarbetare uppfattar sin arbetsgivare är eNPS tacksam att använda. Den består av frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”

Resultatet ger dig en siffra på hur medarbetare uppfattar sin arbetsgivare. Den kan ge en antydan på dina medarbetares engagemang för stunden, även om det finns bättre sätt att mäta engagemang (vi inkluderar metoder för det i våra större undersökningar).

Viktigast av allt: om eNPS används rätt kan du snabbt få insikt i varför dina ambassadörer sprider en god stämning och varför dina kritiker sprider en dålig stämning på arbetsplatsen. Medarbetarna får här en möjlighet att snabbt och enkelt uttrycka positiva eller negativa intryck.

Vi kan hjälpa dig skapa varianter av denna viktiga fråga och vi kan hjälpa dig analysera de viktiga fritextsvaren dina medarbetare lämnar om dig. Vi har även en teknisk lösning som innebär att P&M kan ge omedelbar feedback om allvarliga negativa åsikter framkommer.

Undersökning

Ondboarding- och exitundersökning

Det är viktigt att tidigt fånga upp nyanställdas intryck och åsikter – den första tiden på arbetsplatsen kan forma en ny medarbetare för en lång tid och det påverkar även befintlig personal. Onboardingundersökningar kan ge arbetsgivare möjligheten att snabbare rätta till missförhållanden eller missförstånd. Kanske även förenkla förbättringen av rutiner för introduktion av nyanställda?

En exitundersökning görs när någon slutar på arbetsplatsen. Här finns möjlighet att få viktig information som bland annat kan förhindra att andra medarbetare lämnar. Hanteras undersökningen rätt kan den leda till förbättringar som ger minskad personalomsättning och ökad effektivitet.

Här & nu eller på lång sikt

Medarbetarundersökning

Strategi

Här & nu eller på lång sikt

strategi-mobil

Vill du veta mer om våra fyra steg?

P&M

P&M Sverige AB

Med våra undersökningar vill vi leverera träffsäkra och konkreta lösningar så att en faktisk förbättring kan uppnås, oavsett om det handlar om ökad lönsamhet eller som hjälp i omtanken om din personal. Vårt engagemang finns med i varje projekt vi levererar på och det tror vi märks.

Kontakta oss
  • Tunnbindaregatan 10
    602 21 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se

Medlemsföretag i Östsvenska Handelskammaren