Din data är säker hos oss

 

All vår data lagras säkert inom EU, med hög säkerhetsstandard och i enlighet med GDPR. Vi följer också både svenska och internationella branschstandarder för undersökningar. 

Logga GDPR

Esomar

Integritetspolicy

Personlig integritet, anonymitet och säker hantering av personuppgifter är viktigt för oss. Vi välkomnar och efterlever  dataskyddsförordningen GDPR och vi följer även ESOMAR:s etiska regler och branschstandard för undersökningar. 

Integritetspolicy

P&M Sverige AB, vidare nämnt P&M, värnar om att hantera integritetsfrågor korrekt. I integritetspolicyn förklarar vi varför och hur P&M samlar in och använder personuppgifter och hur vi följer lagar och etiska regler gällande hanteringen av denna information. Personlig integritet är centralt i allt arbete vi utför. 

GDPR

Dataskyddsförordningen (2016/679) eller GDPR, har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Vidare ställer GDPR krav på en struktur och ett arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade. P&M både välkomnar och efterflöljer detta.

P&Ms syfte med behandling av personuppgifter

För att kunna leverera våra tjänster behöver P&M behandla personuppgifter. För våra kunder gäller det exempelvis kontaktuppgifter. De som medverkar i våra undersökningar är oftast våra kunders medarbetare eller våra kunders kunder. Deltagande i dessa undersökningar är alltid frivilligt och du kan avsluta en undersökning när som helst. 

P&M har inventerat den data som vi samlar in för att kunna hantera personuppgifter enligt regelverk och för att möjliggöra en tydlig och bra dialog med våra intressenter.

Vilka personuppgifter kan P&M behandla vid ett samtycke av vår policy?

Personuppgifter behandlas endast om det är relevant för vårt uppdrag. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser men även personliga uppgifter såsom hälsotillstånd. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, exempelvis från våra undersökningar, kontaktformulär på webbplats, våra sociala mediekanaler, kontakt per telefon eller mejl och i överlämning av personuppgifter i fysiska möten.

Personuppgiftsbiträdesavtal

P&M säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi delar nödvändiga personuppgifter till leverantörer för att kunna utföra våra åtaganden. För våra kunder gäller det exempelvis vårt system för telefonväxel och för respondenter i undersökningar gäller det vårt system för datainsamling. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert. Detta regleras via personuppgiftsbiträdesavtal upprättat mellan P&M och leverantör eller kund.

I personuppgiftsbiträdesavtal regleras vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Beroende på typ av uppdrag tar P&M en av dessa två roller i uppdraget.

P&M:s skyldighet att lämna ut personuppgifter

Du som har personuppgifter i våra register har en lagstadgad rättighet att få kontakt med P&M för behandling av dina uppgifter. Sådan behandling omfattar utlämning av personuppgifter, ansöka om och få rättelse av personuppgifter, rätten att dra tillbaka sitt samtycke samt rätten för den registrerade att bli glömd. I ett sådant ärende hänvisar vi till följande e-postadress: integritet@pochm.se 

Du kan läsa om dina lagstadgade rättigheter på Datainspektionens hemsida via denna länk:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Hur länge sparar P&M våra intressenters personuppgifter?

P&M sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation oss emellan eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivits i denna policy.

Användandet av cookies på vår webbplats

Vår webbplats använder sig av vanligt förekommande cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida.

Våra cookies hjälper oss att:
Möjliggöra att du enkelt kan sprida innehåll vidare i sociala nätverk såsom Facebook och Twitter.
Göra att webbplatsen fungerar som du förväntar dig.
Ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.
Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.

Exempelvis arbetar vi med marknadsföring på Google och Facebook. Läs mer om hur de arbetar med annonsering här: 

Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=se 

Facebook
https://sv-se.facebook.com/about/privacy/ 

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbplats är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbplats.

Så här kan du undvika cookies
Cookies går att radera eller helt stängas av om du önskar. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Kontaktuppgifter

Ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter är P&M Sverige AB, 559121-9877.
Ansvarigt dataskyddsombud är Simon Hansson, 011-461 98 90.
För frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du också välkommen att kontakta oss via e-post till: integritet@pochm.se

Logga

Kontakta oss
  • Sankt Persgatan 95
    602 32 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google