Samla in feedback och få goda råd i en svår situation

Kontakta oss

En övergripande utvärdering

Det är inte lätt att hantera situationen som uppstått med
covid-19. Stora förändringar sker plötsligt och många företag påverkas av minskad försäljning, ökad sjukfrånvaro och förändrade arbetsförhållanden.

Just nu kan det därför vara värdefullt att lyssna extra noga på sina medarbetare och chefer. Kanske kan det avgöra synen på arbetsgivaren under lång tid framöver.

 • Medarbetarundersökning anpassad för covid-19

 • Kostnadsfri rådgivning av organisationskonsult

 • Onlinerapporter som kan följas i realtid

 • En mätning eller flera snabba pulsmätningar

Få feedback och kvalificerad rådgivning

Med en anpassad undersökning mäter vi tre faktorer som är viktiga för medarbetare i tider av osäkerhet: kommunikation, ledarskap och om rutiner fungerar som de ska i den nuvarande situationen.

P&M analyserar frågornas resultat, samt den feedback medarbetare gett i form av fritextsvar. Utifrån analys och vår kunskap om organisation och medarbetares beteenden får ni rådgivning inför eventuella förbättringar.

Visa upp positiva resultat

Om något område får positiva resultat kan vi också hjälpa er med hur ni kan visa detta för omvärlden.

Distansarbete – hur fungerar arbetet för de som arbetar hemifrån? 

Att snabbt ställa om sin verksamhet så att hela eller delar av sin personal kan utföra sitt arbete hemifrån kan medföra utmaningar. Därför kan det vara bra att följa upp hur det fungerar för medarbetare att arbeta hemifrån.

P&M har en rad frågor som kan användas för att mäta en variation av faktorer som påverkar distansarbete. Allt ifrån hur medarbetare upplever ledarskap som genomförs på distans, till ergonomi, samarbete, rutiner och effektivitet.

Vi har också en smart rangordningsfunktion där medarbetare får svara på vad som är viktigast att förbättra här och nu.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra medarbetarundersökningar?

  P&M

  Logga

  Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
   602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se