Ta er organisation till nästa nivå med mer engagerade medarbetare och ett starkare varumärke.

Ta er organisation till nästa nivå med mer engagerade medarbetare och ett starkare varumärke.

Förutsättningar för engagemang

Med P&Ms medarbetarundersökningar kan ni mäta om er organisation har bra förutsättningar för högt engagemang. 

Detta görs utifrån gedigen forskning som utgår från fyra olika behovskategorier. I dessa kategorier ser ni enkelt vad som behöver uppfyllas för att medarbetare ska få rätt förutsättningar för högt engagemang. 

Med P&Ms dashboards visualiseras erat resultat så att ni enkelt kan se vilket frågeområde som behöver stärkas för att ni ska få ännu bättre förutsättningar för högt engegemang. 

 

Med P&Ms sigill har vi fått ett kvitto på den höga nivån vi har i organisationen. Vi kan också visa detta för omvärlden vilket stärker vårt arbetsgivarvarumärke.

 

 

Förutsättningar för engagemang

Med P&Ms medarbetarundersökningar kan ni mäta om er organisation har bra förutsättningar för högt engagemang. 

Detta görs utifrån gedigen forskning som utgår från fyra olika behovskategorier. I dessa kategorier ser ni enkelt vad som behöver uppfyllas för att medarbetare ska få rätt förutsättningar för högt engagemang. 

Med P&Ms dashboards visualiseras erat resultat så att ni enkelt kan se vilket frågeområde som behöver stärkas för att ni ska få ännu bättre förutsättningar för högt engegemang. 

 

Har vår organisation bra förutsättningar för högt engagemang?

Med P&Ms medarbetarundersökningar kan ni mäta om er organisation har bra förutsättningar för högt engagemang. 

Detta görs utifrån gedigen forskning som utgår från fyra olika behovskategorier. I dessa kategorier ser ni enkelt vad som behöver uppfyllas för att medarbetare ska få rätt förutsättningar för högt engagemang. 

Med P&Ms dashboards visualiseras erat resultat så att ni enkelt kan se vilket frågeområde som behöver stärkas för att ni ska få ännu bättre förutsättningar för högt engegemang. 

 

Förutsättningar för engagemang

Med P&Ms sigill har vi fått ett kvitto på den höga nivån vi har i organisationen. Vi kan också visa detta för omvärlden vilket stärker vårt arbetsgivarvarumärke.
 

 

Jämför du P&m med Great place to work?

Sex fördelar med P&m:

 • Flexibilitet – Vi visualiserar den data som är viktigast för er i en anpassningsbar interaktiv dashboard.

 • Djupare analys – Våra verktyg innehåller kraftfulla möjligheter till analyser som gör att ni tydligare kan se vad som hänger ihop och bör prioriteras.

 • Kombinerad visualisering – Våra interaktiva dashboards kan läsa in data från andra undersökningar eller andra nyckeltal. Vi kan visualisera det som är viktigast för era affärsmål.

 • Organisationskonsult ingår – Våra projektledare har gedigen erfarenhet av både undersökningar OCH utveckling av organisationer och ledare.

 • Pulsmätningar och agil utveckling – Vi ger er djupare insikter, men också en metod för att följa upp och utvärdera ert förbättringsarbete.

 • Action Planner – Vår interativa dashboards kan kompletteras med ett integrerat system för digitala handlingsplaner. Detta kan kombineras med workshops för effektiv målsättning med er organisationskonsult.

Ett av de viktigaste målen för oss är att öka hela organisationens engagemangsnivå över tid. 

 

Mät inte om ni har bra förutsättningar för högt engagemang, enbart för mätandets skull.

Utöver att få ett kvitto på att ni ligger på en hög nivå hjälper vi er att förstå hur er organisation kan öka era resultat ytterligare över tid.

Eller vad ni behöver göra för att behålla er starka position.  

 

Ett av de viktigaste målen för oss är att öka hela organisationens engagemangsnivå över tid. 

 

Mät inte om ni har bra förutsättningar för högt engagemang, enbart för mätandets skull.

Utöver att få ett kvitto på att ni ligger på en hög nivå hjälper vi er att förstå hur er organisation kan öka era resultat ytterligare över tid.

Eller vad ni behöver göra för att behålla er starka position.  

 

Erik Heikne

Förutsättningar för engagemang

Personal & Marknad

Ett forskningsbaserat sigill för högt engagemang

Kontakta oss

Logga

Kontakta oss
 • Fleminggatan 15
  602 42 Norrköping
 • 011-461 98 90
 • info@pochm.se