En av våra hemliga ingredienser är vår expertpanel

P&M Expertpanel

När vi gör våra frågeformulär använder vi oss bland annat av erfarenheter från undersökningsbranschen och  kvalitativ intervjumetodik. En av våra viktigaste tillgångar är de yrkesverksamma experter vi fört samman i vår expertpanel. Exempelvis har vi samlat yrkeserfarenheter inom strategisk HR från stora internationella bolag såväl som erfarna konsulter inom affärsutveckling, gruppdynamik och konflikthantering. Här finns också experter inom kundservice, kommunikation, ledarskapscoachning, arbetsterapi, psykoterapi och praktiska HR-frågor.

Att förbättra en verksamhet kan givetvis innefatta expertis från en mängd olika områden, beroende på vad som ska förbättras. Vår expertpanel tillför den kunskap som krävs för att hitta viktiga frågeställningar och för att vi mer precist ska kunna ge konkreta rekommendationer i våra analyser.

Läs om en av våra experter

Steg 1: Scanning

Det första steget är att genomföra det vi kallar P&M Scanning™, våra anpassade undersökningar. Tillsammans med vår expertpanel har viktiga frågeställningar inkluderats för att underlätta nästa steg.

Steg 2: Analys

Med hjälp av tillvägagångssättet i vår scanning kan vi leverera en konkretare och mer lättbegriplig analys. Lättbegripligheten består i att du får förslag på vad som faktiskt kan göras åt eventuella problem.

Steg 3: Åtgärd

I vår analys har du nu fått förslag på konkreta åtgärder som bör genomföras för att förbättra din verksamhet. Vill du ha hjälp med åtgärderna så kan vi i de flesta situationer också leverera dessa. Vi samarbetar med en mängd experter inom olika yrkesområden, varav några även sitter i vår expertpanel.

Testa oss gärna
Kontakta oss för att testa en av våra undersökningar
Kontakta oss

Logga

Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
    602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se