Sharp – Företagskultur och strategi

P&M hjälper Sharp Norden i deras arbete med att bevara och utveckla en högpresterande företagskultur. 

Simon Hansson, medgrundare och delägare i P&M, har bland annat genomfört en workshop för Sharp Nordens ledningsgrupp på temat. Med sin bakgrund som socialantropolog och tidigare arbete med företagskultur och rådgivning till ledningsgrupper, har Simon också hjälpt Sharp Norden med deras värdegrund och strategidokument. 

Vad har P&Ms insatser lett till för Sharp Norden?

Simon har genomfört workshop för vår ledningsgrupp och han har bidragit till våra strategidokument. Med lugn och tydlighet levererade Simon en bra workshop och rådde oss till delar som bidrog till att vi har samsyn.

Simons bidrag har varit värdefullt för oss. Hans bidrag har lett till att vi nu har en än bättre strategiplan där kulturen är en mycket viktig del. Vad vår kultur innebär är nu formulerad i ord och lanserad i organisationen. Vi har en plan och vi tror på att upplägget vi valt kommer leda oss framåt.

Marie Åström, HR-direktör Sharp Norden

Marie Åström
HR-direktör Sharp Norden

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera P&Ms workshops eller rådgivande insatser till en kollega eller bekant?”

Maxbetyg: 10/10
Skala från 0 (Inte alls troligt) till 10 (Mycket troligt)

Kontakta Oss