Hur arbetar P&M & hur skiljer vi oss från andra?

Här visar vi stegen som vanligtvis ingår i en leverans från P&M och hur det skiljer sig från andra undersökningsföretag
pochm
Läs mer om vår expertpanel

Steg1

Syftet med undersökningen

I det första steget träffas vi för att gå igenom syftet med undersökningen. Här hjälper vi till att anpassa undersökningen så att ni kan ta reda på det som är relevant för er. Vi har en stor bank av väl beprövade frågor att ta till och vi kan hjälpa er att ta fram nya frågeställningar på ett undersökningsmässigt korrekt sätt.

Vi har dock inte bara ett par ”standardmallar” som brukar användas i undersökningar. Vi har också en rad frågor som skiljer sig från de standardiserade, som vi ser ger en djupare förståelse. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.

Steg2

Insamling av data

I nästa steg genomförs utskick av formuläret och insamling av data, med det antal påminnelser vi kommer överens om.

Steg3

Rapporter, analyser och vägen framåt

I det tredje steget börjar det roliga, nämligen vår leverans i form av rapporter och analyser. 

Steg3a

Rapport

I rapporten ser vi resultatet per ställd fråga. Olika slags tabeller kan visa en mängd olika data beroende på vad som är relevant för undersökningen.

Steg3b

Statistisk analys

Alla seriösa undersökningsföretag har möjligheten att räkna ut och leverera en statistisk analys. Dock har många detta endast som ett tillval som kostar extra. Det handlar oftast om en korrelationsanalys där man kan se samband mellan svar i olika frågor.

Detta kan ge viktiga ledtrådar till vilka områden som behöver förbättras, utifrån den data vi samlat in.

Om vi tar en medarbetarundersökning som exempel så kanske vi här ser att medarbetarna generellt är negativt inställda till hur ledningen kommunicerar, samt att detta har ett starkt samband (korrelation) med medarbetarnas engagemang. Här är det alltså viktigt att göra något. Frågan är bara vad och hur det ska göras?

Här slutar ett traditionellt undersökningsföretag undersökningsföretag

Steg3c

I omfattande undersökningar använder vi oss av automatiserad textanalys i ett första steg när vi analyserar öppna frågor med fritextsvar. Detta kan sortera ut de viktigaste svaren utifrån vissa parametrar - sedan är det upp till människan att förstå kontexten baserat på erfarenhet och aktuell forskning.
Simon Hansson
VD

Fördjupad analys

Här börjar det arbete som skiljer P&M från andra undersökningsföretag. För medarbetarundersökningar genomför vi en HR-analys, där erfarna konsulter inom HR exempelvis tittar på undersökningens helhet samt de fritextsvar som kommit ur flera av de öppna frågor P&M använder sig av.

För kundundersökningar baseras analysen på gedigen erfarenhet av affärsplaner, marknadsföring, kundsevice och kommunikation.

Utöver statistiska samband ger vi här rekommendationer för åtgärder på lång och kort sikt och om något exempelvis är akut. Dessa rekommendationer är så konkreta att våra kunder kan välja att genomföra dem direkt och på egen hand.

Steg3d

Förslag till ytterligare fördjupning

Ibland vill företag ta in extern hjälp för att lösa specifika problem. Kanske finns inte tiden att ordentligt arbeta med det som behöver åtgärdas, eller så vill man helt enkelt anlita någon med en profession som inte redan finns internt.

Det finns mängder med konsulter med olika inriktningar som eventuellt skulle kunna ge den hjälp som behövs – dock är det inte alltid så lätt att välja rätt.

Därför listar vi förslag på extern hjälp som matchar det vi har sett i våra fördjupade analyser efter en undersökning. Även om man inte vill ha någon extern hjälp, tror vi att det kan vara intressant att se vad P&M rekommenderar utifrån undersökningens resultat.

Steg3e

Smarta lösningar, bra samarbeten och automatiserad textanalys är några exempel som gör att vi kan arbeta kostnadseffektivt.
Erik Heikne
Marknadschef

Fördjupad kunskap

Vissa av våra kunder uppskattar att kunna fördjupa sin kunskap om vad aktuell forskning säger om liknande situationer. Det kan också röra hur andra framgångsrika företag har jobbat med det kunden vill förbättra.

Vi inkluderar här en eller flera kortare texter som ger en introduktion till fördjupad kunskap – med direkt koppling till det som vår undersökning har påvisat.

Steg3f

Metoder för åtgärdsplaner & riskbedömning

Här delar vi med oss av metoder och mallar vi använder oss av för riskbedömning och åtgärdsplaner – en viktig del i att förverkliga de förbättringar man vill uppnå i verksamheten.

För att verkligen förenkla för våra kunder kan vi dessutom fylla dessa dokument samtidigt som vi går igenom resultatet av undersökningen. Våra rapporter gör detta enkelt och tidseffektivt. 

Vi berättar gärna mer

Kontakta oss

Logga

Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
    602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se