Stadium – Undersökning och fokusgrupp 

P&M har genomfört en digital pulsmätning samt en fokusgrupp för Stadiums CRM-team. Temat har varit vilka förutsättningar för engagemang som ges till teamet samt hur gruppen kan öka sin effektivitet och bevara ett positivt ”flow” i arbetet. 

En utvärderingsenkät besvarades av medarbetarna och av gruppens chef. P&M glädjs åt att vår insats har fått så goda omdömen och att insatsen har gjort nytta. 

 
”Vad är ditt helhetsintryck av P&M och fokusgruppen som genomfördes?”

Väldigt bra och seriösa. Fokusgruppen var väldigt bra och stimulerande och lyfte aspekter, som man vanligtvis inte tänker på, på ett naturligt sätt.
Medarbetare


Jag uppskattade fokusgruppen som helhet och tyckte att den lossade på vissa knutar som kanske funnits i gruppen sedan tidigare. Man lyckades skapa en större förståelse för våra beteenden gentemot varandra och skaffa sig ett utifrånperspektiv när Simon tog en roll som moderator.
Medarbetare


Jag upplever en positiv förändring i gruppen. Mer öppen feedback, och att man frågar om hjälp när man behöver och har det stressigt.
Chef


Jag gillade verkligen Simons roll som samtalsledare. Han var genomgående konkret, inlyssnande och lade (iallafall inte märkbart) någon personlig värdering i våra svar. Man kände sig aldrig utpekad eller på förhand dömd utan kunde utan problem vädra sina åsikter som utmanades av Simon på ett väldigt kompetent sätt. Genomgående utmärkt.
Medarbetare

 
”Skulle du rekommendera andra företag att genomföra en fokusgrupp med P&M?”

Genomsnitt: 5.0/5.0
Skala från 1 (Nej, inte alls) till 5 (Ja, verkligen)


”Ett fokusområde var effektivitet och faktorer som hindrar ett positivt “flow” i ert arbete. Upplever du att fokusgruppen och åtgärden som föreslogs av P&M bidrog till att hjälpa er effektivitet?”

Genomsnitt: 4.0/5.0
Skala från 1 (Nej, inte alls) till 5 (Ja, verkligen)

Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.
Hanna Gåverud
CRM Manager