Simon Hansson Handelskammaren

Vår VD:s föreläsning på Handelskammaren

Härom veckan föreläste P&Ms VD Simon Hansson på Östsvenska Handelskammaren på temat affärsnätverkande. 

Handelskammaren ville bjuda in företag som inte aktivt nätverkar så mycket idag för att berätta mer om möjligheterna inom regionen. Fokus för eventet var nyttan med affärsnätverkande, samtidigt som representanter från lokala affärsnätverk kort fick presentera sina respektive nätverk. Eftersom Handelskammaren kände till att Simon tidigare har hjälpt företagare i sitt affärsnätverkande bad man Simon hålla en kort föreläsning i grunderna för att lyckas. 

Kortfattat kan man säga att det finns likheter i hur man bör tänka i sin affärsplan, med hur man bör se på sitt affärsnätverkande. Samarbeta med duktiga personer som du tycker om och har förtroende för – gör sedan en plan för hur ni kan hjälpa varandra. Och glöm inte strukturen för att samarbetet inte ska rinna ut i sanden. Bestäm exempelvis månadsvisa uppföljningar för hur månaden har gått så ni kan utvärdera tagna kontakter med mera. Presenterar ni varandra på ett bra sätt för möjliga kunder?

Publik PochMLokalen fylld med en härlig publik!
Foto: Ulrika Andåker, Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson P&M

Publik Handelskammaren

Tack till Östsvenska Handelskammaren för ett trevligt event och tack till Ulrika Andåker för fina bilder!


Lite mer information om eventet finns här: