Välkommen! En Erik till på P&M.

En Erik till på P&M

Låt oss kort introducera Erik Elofsson, som i dagarna börjat jobba med försäljning och projektassistans på P&M Sverige AB. Erik är utbildad företagssäljare på IHM Business School och har senast varit säljansvarig på Rehband Stockholm AB. Erik har dessförinnan jobbat med sälj och marknad i tio år på Otto Bock Scandinavia AB.

Mötet med nya människor är grunden till varför jag älskar försäljning. Känslan av hur relationer man skapat leder till att få ro en affär i hamn, är svårslagen. Det handlar mycket om hjälpsamhet. Att fånga upp behov och hitta en bra lösning som hjälper mina kunder i sitt arbete.

Erik har också tagit fram koncept för och genomfört semistrukturerade kvalitativa kundundersökningar för Rehband. Resultatet av undersökningarna kom till stor nytta i arbetet med marknadsföring och försäljning.

Erik har också lång erfarenhet av att befinna sig i relationen mellan marknadsavdelning och säljavdelning.

I en drömvärld fungerar marknadsavdelningen och säljavdelningen friktionsfritt ihop, som en sammanhållen enhet. Tyvärr är det inte alltid så. Jag tror att det kan motverkas av att avdelningarna ibland får brainstorma de gemensamma problem man står inför tillsammans.

Låt säljarna, som regelbundet träffar kunderna, komma med input gällande den kundkännedom som är så viktig när de övergripande strategierna sätts. Varför inte i en kompletterande medarbetarundersökning?

Vi hälsar Erik varmt välkommen på resan mot vårt mål, att tillsammans med våra kunder skapa bättre arbetsplatser med mer engagerade medarbetare och nöjdare kunder!

Vill du boka ett möte, eller bara säga grattis till nya jobbet, så når du Erik på:

Erik Elofsson
erik.elofsson@pochm.se
070-6702843

P&M Erik Elofsson
pochm

Just nu på P&M

Vi har haft en intensiv och spännande höst på P&M och är just nu bland annat igång med projekt för Stadium, Svenska Kyrkan och Räddningstjänsten. Spännande projekt alla tre i lite olika tappning, där både digitala undersökningar och fokusgrupper för medarbetare har använts.

Senast avslutade projekt är en kundundersökning för Stjärnkliniken och vi vill passa på att säga grattis till dem för det exceptionellt höga NPS-värdet som vittnar om väldigt nöjda kunder. Den stora mängden fritextsvar beskriver också mer om kundernas nöjdhet och att kunder dessutom rekommenderar Stjärnkliniken till vänner och bekanta i väldigt hög utsträckning. Bra jobbat!

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer om hur vi arbetar.


Simon Hanssons föreläsning på Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson Handelskammaren

Vår VD:s föreläsning på Handelskammaren

Härom veckan föreläste P&Ms VD Simon Hansson på Östsvenska Handelskammaren på temat affärsnätverkande. 

Handelskammaren ville bjuda in företag som inte aktivt nätverkar så mycket idag för att berätta mer om möjligheterna inom regionen. Fokus för eventet var nyttan med affärsnätverkande, samtidigt som representanter från lokala affärsnätverk kort fick presentera sina respektive nätverk. Eftersom Handelskammaren kände till att Simon tidigare har hjälpt företagare i sitt affärsnätverkande bad man Simon hålla en kort föreläsning i grunderna för att lyckas. 

Kortfattat kan man säga att det finns likheter i hur man bör tänka i sin affärsplan, med hur man bör se på sitt affärsnätverkande. Samarbeta med duktiga personer som du tycker om och har förtroende för – gör sedan en plan för hur ni kan hjälpa varandra. Och glöm inte strukturen för att samarbetet inte ska rinna ut i sanden. Bestäm exempelvis månadsvisa uppföljningar för hur månaden har gått så ni kan utvärdera tagna kontakter med mera. Presenterar ni varandra på ett bra sätt för möjliga kunder?

Publik PochMLokalen fylld med en härlig publik!
Foto: Ulrika Andåker, Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson P&M

Publik Handelskammaren

Tack till Östsvenska Handelskammaren för ett trevligt event och tack till Ulrika Andåker för fina bilder!


Lite mer information om eventet finns här:


Medarbetarenkät

Om någon säger medarbetarenkät, vad tänker du då?

Frågar ni medarbetare inom olika yrken, så brukar de flesta tänka att en medarbetarenkät är något som skickas ut någon gång per år. Och sedan vet man inte riktigt vad som händer med resultatet.
 
Om sanningen ska fram så händer just oftast ingenting. Chefer i allmänhet har inte undersökningar eller analys som sin profession och man nöjer sig ofta med att titta på de siffror som en undersökning kan visa.
 
Man missar alltså hela poängen med vad en bra medarbetarenkät och undersökning kan leda till – åtgärder som förbättrar verksamheten.
 
Det vanliga är alltså att medarbetare tycker till om saker utan att de upplever att något händer efter en genomförd medarbetarenkät.
 
Då är det bättre att man gör rätt från början – anlita någon som:
  1. Kan anpassa undersökningen efter dina behov.
  2. Vet hur man får fram mer utförliga svar från respondenter än vad traditionella undersökningar lyckas med.
  3. Har fokus på vad som kommer efter undersökningen, nämligen analysen & viktigast av allt de åtgärder som förbättrar verksamhetens lönsamhet, minskar risk för sjukfrånvaro eller leder till gladare och mer engagerade medarbetare. 

Undersökningen ska hjälpa er se både hinder och möjligheter för ert företags utveckling. Viktigt är också att genomföra en plan för eventuella åtgärder. 

Använd gärna väl beprövade frågeställningar, men våga också gå bortom de ”standardmallar” som brukar användas i undersökningar. Det kan finnas frågeställningar som väcker ett extra intresse hos de som svarar, så att svaren kan bli både intressantare och mer utförliga. 

Fundera också över om det verkligen är medarbetarnas närmsta chef som ska gå igenom resultatet av undersökningen med arbetsgruppen? Det kan finnas både för- och nackdelar och svaret på den frågan är långt ifrån självklart. 


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google