Simon Hanssons föreläsning på Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson Handelskammaren

Vår VD:s föreläsning på Handelskammaren

Härom veckan föreläste P&Ms VD Simon Hansson på Östsvenska Handelskammaren på temat affärsnätverkande. 

Handelskammaren ville bjuda in företag som inte aktivt nätverkar så mycket idag för att berätta mer om möjligheterna inom regionen. Fokus för eventet var nyttan med affärsnätverkande, samtidigt som representanter från lokala affärsnätverk kort fick presentera sina respektive nätverk. Eftersom Handelskammaren kände till att Simon tidigare har hjälpt företagare i sitt affärsnätverkande bad man Simon hålla en kort föreläsning i grunderna för att lyckas. 

Kortfattat kan man säga att det finns likheter i hur man bör tänka i sin affärsplan, med hur man bör se på sitt affärsnätverkande. Samarbeta med duktiga personer som du tycker om och har förtroende för – gör sedan en plan för hur ni kan hjälpa varandra. Och glöm inte strukturen för att samarbetet inte ska rinna ut i sanden. Bestäm exempelvis månadsvisa uppföljningar för hur månaden har gått så ni kan utvärdera tagna kontakter med mera. Presenterar ni varandra på ett bra sätt för möjliga kunder?

Publik PochMLokalen fylld med en härlig publik!
Foto: Ulrika Andåker, Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson P&M

Publik Handelskammaren

Tack till Östsvenska Handelskammaren för ett trevligt event och tack till Ulrika Andåker för fina bilder!


Lite mer information om eventet finns här:


Medarbetarenkät

Om någon säger medarbetarenkät, vad tänker du då?

Frågar ni medarbetare inom olika yrken, så brukar de flesta tänka att en medarbetarenkät är något som skickas ut någon gång per år. Och sedan vet man inte riktigt vad som händer med resultatet.
 
Om sanningen ska fram så händer just oftast ingenting. Chefer i allmänhet har inte undersökningar eller analys som sin profession och man nöjer sig ofta med att titta på de siffror som en undersökning kan visa.
 
Man missar alltså hela poängen med vad en bra medarbetarenkät och undersökning kan leda till – åtgärder som förbättrar verksamheten.
 
Det vanliga är alltså att medarbetare tycker till om saker utan att de upplever att något händer efter en genomförd medarbetarenkät.
 
Då är det bättre att man gör rätt från början – anlita någon som:
  1. Kan anpassa undersökningen efter dina behov.
  2. Vet hur man får fram mer utförliga svar från respondenter än vad traditionella undersökningar lyckas med.
  3. Har fokus på vad som kommer efter undersökningen, nämligen analysen & viktigast av allt de åtgärder som förbättrar verksamhetens lönsamhet, minskar risk för sjukfrånvaro eller leder till gladare och mer engagerade medarbetare. 

Undersökningen ska hjälpa er se både hinder och möjligheter för ert företags utveckling. Viktigt är också att genomföra en plan för eventuella åtgärder. 

Använd gärna väl beprövade frågeställningar, men våga också gå bortom de ”standardmallar” som brukar användas i undersökningar. Det kan finnas frågeställningar som väcker ett extra intresse hos de som svarar, så att svaren kan bli både intressantare och mer utförliga. 

Fundera också över om det verkligen är medarbetarnas närmsta chef som ska gå igenom resultatet av undersökningen med arbetsgruppen? Det kan finnas både för- och nackdelar och svaret på den frågan är långt ifrån självklart. 


Logga

Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
    602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se