Porträtt Simon Hansson
Krönika 
2 Okt, 2020


Covid-19 och förbättrade resultat i medarbetarundersökningar


I år har nog de flesta av oss som gått på semester i juni/juli haft en och annan fundering över hur resten av året skulle bli. Jag känner personligen många företagsledare som känt en nervositet över dalande försäljningssiffror (för vissa tog försäljningen tvärstopp). 

Det finns också både chefer och medarbetare som har gått på semester med frågan: Har jag fortfarande ett jobb att gå till efter sommaren? 

Under första halvan av det här året har vi genomfört såväl större medarbetarundersökningar, som kortare pulsmätningar för våra kunder. Nästan alla har på något vis anpassats inför den nya situationen med covid-19. Hos vissa företag har alla medarbetare korttidspermitterats och börjat arbeta hemifrån. Hos andra har de flesta korttidspermitterats, men bara en bråkdel kunnat arbeta hemifrån av olika anledningar.

Vi ställer bland annat frågan hur medarbetare upplever att arbetsgivaren har hanterat situationen med Covid-19. Vi noterar att många medarbetare har gett relativt goda betyg till sin arbetsgivare.

83% av alla medarbetare ger sin arbetsgivare “godkänt” eller högre betyg för hur arbetsgivaren hanterat situationen med Covid-19.

Ordet handsprit har varit vanligt förekommande i fritextsvar, ibland för att det saknats på vissa avdelningar (och då snabbt åtgärdats). Men faktiskt oftare i positiv bemärkelse – man har märkt att arbetsgivaren har engagerat sig i frågan.

Jag skulle tro att de flesta arbetsgivare i vårt land har förstått allvaret i situationen. De flesta har nog också visat att man vill göra något åt det. 

100% av våra kunder har i någon form fått prata med en av våra organisationskonsulter. Jag tror inte att någon av våra kunder har missat vårt budskap om vikten av att skapa bra förutsättningar för sin personal. Inte bara för personalens välmåendes skull (vilket är gott nog), utan även för siffror som kan få vilken ekonom eller VD som helst att bli lite varm inombords. Ökad produktivitet. Minskad sjukfrånvaro. Nöjdare kunder. Ökad vinst.

Att skapa bra förutsättningar för sin personal handlar ofta i grunden om mänskliga behov. Konsten är att koppla ihop detta med relevant data och att förvandla nya insikter till åtgärder som är lättbegripliga och genomförbara för våra kunder. 

Vi har också fått höra att vårt budskap “går igenom rutan” och når fram på ett bra sätt. Kanske är även det en av anledningarna till att vi ser förbättrade resultat i våra kunders medarbetarundersökningar, trots situationen med Covid-19?

Kanske är även det en av anledningarna till att vi ser förbättrade resultat i våra kunders medarbetarundersökningar, trots situationen med Covid-19?

Kombinationen med en genomtänkt metod för analys, som leder till en mer detaljerad och konkret rådgivning, med vår kommunikativa förmåga är troligen en viktig anledning till att det vi gör fungerar så pass bra.

Och att över 80% av våra kunder fortfarande ser förbättrade resultat i sina undersökningar efter sitt första år med oss. 

Hur har hösten startat för P&M? 

Bättre än väntat. Vi har nya projekt igång just nu inom både medarbetarundersökningar, kundundersökningar och varumärkesundersökningar – givetvis med tillhörande rådgivning. 

Vi har även fått sju nya offertförfrågningar på två veckor från företag vi aldrig tidigare har haft kontakt med. För oss ett litet tecken på att företag och organisationer återigen är beredda att satsa på sin utveckling. Dessutom har vi precis anställt en ny medarbetare, något vi är lite extra glada för i dessa tider.


Simon Hansson
Grundare & delägare P&M Sverige AB