Kundberättelse: Bråviken Bil

Bråviken Bil – Engagemang i fokus

Bråviken Bil har genomfört P&Ms tjänst Engagement Scan för att få en snabb nulägesbild och för att få goda råd i arbetet med sina medarbetare. Vi har intervjuat Robert Erlandsson, platschef på Bråviken Bil i Norrköping.


Robert, varför valde ni att göra P&M Engagement Scan på Bråviken bil?

Vi arbetar hårt med kundnöjdhet, och en avgörande faktor för att lyckas tror vi är nöjda och engagerade medarbetare. Vi har inte upplevt att vi har oengagerad personal hittills, utan anledningen var egentligen att få tips och råd för att finslipa, och för att upprätthålla det vi är bra på.

Fick du några viktiga insikter av resultatet?

Absolut, framför allt är P&M duktiga på att sätta fingret på, och prioritera det som kommer ge bäst utväxling och effekt.

Underlättade Engagement Scan för er att prioritera vad ni bör fokusera på för att öka engagemanget ytterligare på Bråviken Bil?

Ja. Både prioriteringar för ökat engagemang, men även prioriteringar om vad som bör upprätthållas.

Var det smidigt att anlita P&M?

Otroligt smidigt. Vi hade fördomen innan att undersökningar tar mycket energi och tid för ledningsgruppen. Här var det tvärt om. P&M har gjort jobbet och vi fick ta del av materialet och fick en prioriteringslista presenterad för oss.

Ni jobbar ju efter en målsättning om att ha Sveriges nöjdaste kunder och undersökningen visade väldigt tydligt att detta mål inspirerar era medarbetare. Berätta lite om varför ni valt att arbeta efter det målet:

Vi har tidigare, som många andra företag, satt upp mål om årlig ökad tillväxt och resultat. Det vi har märkt är att dessa mål är svårt för personal att ta till sig och bli inspirerad av. När vi satte upp målet om ”Sveriges nöjdaste kunder” kände vi att detta var mycket enklare att relatera till. För samtlig personal och i alla situationer under en arbetsdag.

Vi på P&M tycker ju att undersökningar är meningslösa om de inte leder någonstans, vad kommer ni att ta tag i nu?

Vi kommer efter att vi presenterat undersökningen för personalen påbörja prioriteringslistan. Det kommer bland annat innefatta tätare medarbetarsamtal och även hur vi arbetar med rekrytering för att få processer och strukturer på bättre plats.

En ledande fråga, men hur känns det att ha ett eNPS-värde som är världsklass?

Det känns förstås underbart. Däremot är vi inte ”nöjda”, utan kommer fortsätta vårt arbete med engagemang och nöjda medarbetare.

Vi hade fördomen innan att undersökningar tar mycket energi och tid för ledningsgruppen. Här var det tvärt om. P&M har gjort jobbet och vi fick ta del av materialet och fick en prioriteringslista presenterad för oss.
Robert Erlandsson
Platschef

Läs mer om P&M Engagement Scan™

P&M Engagement Scan™

Kundutvärdering: Stadium

Stadium – Undersökning och fokusgrupp 

P&M har genomfört en digital pulsmätning samt en fokusgrupp för Stadiums CRM-team. Temat har varit vilka förutsättningar för engagemang som ges till teamet samt hur gruppen kan öka sin effektivitet och bevara ett positivt “flow” i arbetet. 

En utvärderingsenkät besvarades av medarbetarna och av gruppens chef. P&M glädjs åt att vår insats har fått så goda omdömen och att insatsen har gjort nytta. 

 
“Vad är ditt helhetsintryck av P&M och fokusgruppen som genomfördes?”

 

Väldigt bra och seriösa. Fokusgruppen var väldigt bra och stimulerande och lyfte aspekter, som man vanligtvis inte tänker på, på ett naturligt sätt.
Medarbetare


Jag uppskattade fokusgruppen som helhet och tyckte att den lossade på vissa knutar som kanske funnits i gruppen sedan tidigare. Man lyckades skapa en större förståelse för våra beteenden gentemot varandra och skaffa sig ett utifrånperspektiv när Simon tog en roll som moderator.
Medarbetare


Jag upplever en positiv förändring i gruppen. Mer öppen feedback, och att man frågar om hjälp när man behöver och har det stressigt.
Chef


Jag gillade verkligen Simons roll som samtalsledare. Han var genomgående konkret, inlyssnande och lade (iallafall inte märkbart) någon personlig värdering i våra svar. Man kände sig aldrig utpekad eller på förhand dömd utan kunde utan problem vädra sina åsikter som utmanades av Simon på ett väldigt kompetent sätt. Genomgående utmärkt.
Medarbetare

 
“Skulle du rekommendera andra företag att genomföra en fokusgrupp med P&M?”

Genomsnitt: 5.0/5.0
Skala från 1 (Nej, inte alls) till 5 (Ja, verkligen)


“Ett fokusområde var effektivitet och faktorer som hindrar ett positivt “flow” i ert arbete. Upplever du att fokusgruppen och åtgärden som föreslogs av P&M bidrog till att hjälpa er effektivitet?”

Genomsnitt: 4.0/5.0
Skala från 1 (Nej, inte alls) till 5 (Ja, verkligen)

Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.
Hanna Gåverud
CRM Manager

Läs mer om P&M Engagement Scan™

P&M Engagement Scan™