P&M Engagement Scan™

P&M Engagement Scan™ är lösningen för er som vill förstå och öka engagemanget i er organisation.
Kontakta oss

Kunskapshöjande 

P&M Engagement Scan™ ger er kunskap om psykologin bakom medarbetares engagemang och hur ni kan skapa bättre förutsättningar för ökat engagemang.

Mäter nuläge

Snabbt och enkelt får ni en nulägesbild av vilka förutsättningar för engagemang som ges till era chefer och medarbetare. På ett enkelt sätt presenteras också vilka era styrkor är och var det finns förbättringspotential. 

Verktyg för utveckling

Med hjälp av mätningen och rådgivningen vår organisationskonsult ger er får ni ett bra verktyg för att själva arbeta med förbättrande insatser. 

Hanna Gåverud, CRM Manager

                     

Läs mer

Råbert Erlandsson, Platschef
                   

Läs mer

Kraftfull analys och visualisering av data

Våra rapporteringslösningar är anpassade utifrån en gedigen forskningsgrund. Detta gör att insikter från er data kan kombineras med insikter från forskning. Detta kan sedan visualiseras så att det blir enklare för era ledare, marknadschefer eller HR att fatta rätt beslut. 

Vi kan dessutom anpassa dashboards och visualiseringar till nyckeltal som är viktiga för just er. Exempelvis kan vi kombinera nyckeltal från både kundundersökning och medarbetarundersökning i samma dashboard.

Vill du ha vår broschyr?

  Logga

  Kontakta oss
  • Fleminggatan 15
   602 42 Norrköping
  • 011-461 98 90
  • info@pochm.se