Vill ni ge er personalavdelning eller marknadsavdelning superkrafter?

Vill ni ge er personalavdelning eller marknadsavdelning superkrafter?

Med expertis inom både undersökningar och utveckling av ledare och organisationer kan vi visa hur ni kan utvecklas för att prestera bättre. 
Över  80%  av våra kunder ser ett tydligt ökat värde för viktiga nyckeltal efter ett år. 
Boka 20 min demo

Hur lyckas P&M hjälpa en så hög andel av sina kunder nå förbättrade resultat?

P&M är inte enbart ett undersökningsverktyg. Hos oss får du verktyg i världsklass, som kombineras med expertisen från våra seniora organisationskonsulter. 

Vår teknologi gör att ni kan följa rätt data i realtid. Våra dashboards och rapporteringslösningar är 100% anpassningsbara inför sitt syfte – att hjälpa er utvecklas med data och forskning som grund. 

Våra konsulter ger er rådgivningen som behövs för att ni ska lyckas åstadkomma positiva förändringar. 

Vår första styrka  är vår djupare förståelse för hur människor uppfattar sin omgivning och vad som påverkar våra beteenden. Vår andra styrka är hur vi använder undersökningar som verktyg för att nå positiva förändringar hos medarbetare och ökad kundlojalitet.
– I kombination kan vi hjälpa er nå positiv förändring.

Signatur Simon C Hansson

Hur lyckas P&M hjälpa en så hög andel av sina kunder nå förbättrade resultat?

Det korta och enkla svaret är att vi inte är ett traditionellt undersökningsföretag, eller en applikation för den delen (Software as a service). Vi är experter på både undersökningar och utveckling av organisationer, ledare och kundrelationer. 

En annan beskrivning är att vända på det helt. Vi är konsulter som hjälper våra kunder nå förbättringar inom en rad olika områden, där undersökning och analys är viktiga verktyg. 

Vår första styrka  är vår djupare förståelse för hur människor uppfattar sin omgivning och vad som påverkar våra beteenden. Vår andra styrka är hur vi använder undersökningar som verktyg för att nå positiva förändringar hos medarbetare och ökad kundlojalitet.
– I kombination kan vi hjälpa er nå positiv förändring.

Signatur Simon C Hansson

%
Andel av P&Ms kunder med ökning av viktiga indextal efter ett år (eNPS/NMI eller NPS/NKI)
+
Genomsnittlig förändring av NPS eller eNPS är +15 enheter efter ett år
%
Andel av P&Ms kunder som ökat sin omsättning

En strategisk partner

Hos P&M får ni en organisationskunsult på köpet som är med er från start till mål i ert undersökningsprojekt.

Med kombinationen av smart teknik och en konsults expertis, växer nya superkrafter fram för er HR. Konsultationen från P&M hjälper er med HUR eventuella förbättringar kan genomföras.

Marknadsstrategi och kundnöjdhet

Låt er marknadsavdelning eller säljavdelning förstå var ni har störst potential att öka kundlojalitet eller kundnöjdhet och vilken potential ni har på marknaden i stort. Med P&Ms hjälp kommer det bli enklare att koppla detaljer till en större helhet, där ni får se både risker och möjligheter. 

Se viktiga samband

Med P&M som partner för era undersökningar kan ni se viktiga samband mellan medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

P&Ms rådgivning till er ledningsgrupp visar möjliga synergier och hur befintliga och nya nyckeltal hänger ihop. 

En strategisk partner

Hos P&M får ni en organisationskunsult på köpet som är med er från start till mål i ert undersökningsprojekt.

Med kombinationen av smart teknik och en konsults expertis, växer nya superkrafter fram för er HR. Konsultationen från P&M hjälper er med HUR eventuella förbättringar kan genomföras.

Marknadsstrategi och kundnöjdhet

Låt er marknadsavdelning eller säljavdelning förstå var ni har störst potential att öka kundlojalitet eller kundnöjdhet och vilken potential ni har på marknaden i stort. Med P&Ms hjälp kommer det bli enklare att koppla detaljer till en större helhet, där ni får se både risker och möjligheter. 

Se viktiga samband

Med P&M som partner för era undersökningar kan ni se viktiga samband mellan medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

P&Ms rådgivning till er ledningsgrupp visar möjliga synergier och hur befintliga och nya nyckeltal hänger ihop. 

Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förbättra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det P&M gett teamet. Tack! Jag upplever en positiv förändring i gruppen. 

Hanna Gåverud, CRM Manager

                     


Läs mer

Vi hade fördomen innan att undersökningar tar mycket energi och tid för ledningsgruppen. Här var det tvärt om. P&M har gjort jobbet och vi fick ta del av materialet och fick en prioriteringslista presenterad för oss. 

Robert Erlandsson, Platschef

Läs mer

P&M och Simons bidrag har varit värdefullt för oss. Hans bidrag har lett till att vi nu har en än bättre strategiplan där kulturen är en mycket viktig del. Vad vår kultur innebär är nu formulerad i ord och lanserad i organisationen. Vi har en plan och vi tror på att upplägget vi valt kommer leda oss framåt.

Marie Åström, HR-direktör Sharp Norden

                   

Läs mer

Synergier mellan medarbetare, kund och marknad

Vi ger lösningsfokuserad rådgivning med hjälp av en variation av undersökningar för medarbetare, kunder och marknad.
Många organisationer har outnyttjad potential i möjliga synergier mellan dessa tre fält. Ibland orsakar också siloeffekter att viktig informationsöverföring missas.
Med vår expertis hjälper vi er se vilka nyckeltal som hänger ihop och hur de kan utvecklas: från medarbetares engagemang – till nöjda kunder och ökade marknadsandelar.

 • P&M är inget vanligt undersökningsföretag – de är mycket generösa med sin tid och sina kunskaper på ett sätt som skapar förtroende och nyfikenhet. Deras tydliga HR-fokus gör att undersökningarna ger mer användbar information som är enkel att förstå och koppla till praktiskt och tydligt förbättringsarbete, än vad jag upplevt från andra leverantörer.

  /Lena Hultgren, HR-chef

 • Rapporten med dess innehåll och slutsatser är betydligt mer ingående än de vi sett tidigare och kommer vara otroligt värdefull för vårt framtida arbete.
  /Robin Almqvist, kommunikationschef
 • Stjärnkliniken
  ”P&M är ett seriöst och genuint företag. De har en stor kunskap som presenteras på ett oerhört förtroendeingivande sätt.
  Den personliga presentationen och mötena efter undersökningen tillför otroligt mycket, istället för att bara få resultatet skickat till sig. Också viljan att fortsätta det arbetet som är viktigast – nämligen det som kommer efter undersökningen.”
  /Åsa Gårdman
 •  
  ”Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.”
  /Hanna Gåverud, CRM Manager
Kontakta oss

Logga

Kontakta oss
 • Fleminggatan 15
  602 42 Norrköping
 • 011-461 98 90
 • info@pochm.se