Artiklar och nyheter

Välkommen! En Erik till på P&M.

En Erik till på P&M

Låt oss kort introducera Erik Elofsson, som i dagarna börjat jobba med försäljning och projektassistans på P&M Sverige AB. Erik är utbildad företagssäljare på IHM Business School och har senast varit säljansvarig på Rehband Stockholm AB. Erik har dessförinnan jobbat med sälj och marknad i tio år på Otto Bock Scandinavia AB.

Mötet med nya människor är grunden till varför jag älskar försäljning. Känslan av hur relationer man skapat leder till att få ro en affär i hamn, är svårslagen. Det handlar mycket om hjälpsamhet. Att fånga upp behov och hitta en bra lösning som hjälper mina kunder i sitt arbete.

Erik har också tagit fram koncept för och genomfört semistrukturerade kvalitativa kundundersökningar för Rehband. Resultatet av undersökningarna kom till stor nytta i arbetet med marknadsföring och försäljning.

Erik har också lång erfarenhet av att befinna sig i relationen mellan marknadsavdelning och säljavdelning.

I en drömvärld fungerar marknadsavdelningen och säljavdelningen friktionsfritt ihop, som en sammanhållen enhet. Tyvärr är det inte alltid så. Jag tror att det kan motverkas av att avdelningarna ibland får brainstorma de gemensamma problem man står inför tillsammans.

Låt säljarna, som regelbundet träffar kunderna, komma med input gällande den kundkännedom som är så viktig när de övergripande strategierna sätts. Varför inte i en kompletterande medarbetarundersökning?

Vi hälsar Erik varmt välkommen på resan mot vårt mål, att tillsammans med våra kunder skapa bättre arbetsplatser med mer engagerade medarbetare och nöjdare kunder!

Vill du boka ett möte, eller bara säga grattis till nya jobbet, så når du Erik på:

Erik Elofsson
erik.elofsson@pochm.se
070-6702843

P&M Erik Elofsson
pochm

Just nu på P&M

Vi har haft en intensiv och spännande höst på P&M och är just nu bland annat igång med projekt för Stadium, Svenska Kyrkan och Räddningstjänsten. Spännande projekt alla tre i lite olika tappning, där både digitala undersökningar och fokusgrupper för medarbetare har använts.

Senast avslutade projekt är en kundundersökning för Stjärnkliniken och vi vill passa på att säga grattis till dem för det exceptionellt höga NPS-värdet som vittnar om väldigt nöjda kunder. Den stora mängden fritextsvar beskriver också mer om kundernas nöjdhet och att kunder dessutom rekommenderar Stjärnkliniken till vänner och bekanta i väldigt hög utsträckning. Bra jobbat!

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer om hur vi arbetar.


Simon Hanssons föreläsning på Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson Handelskammaren

Vår VD:s föreläsning på Handelskammaren

Härom veckan föreläste P&Ms VD Simon Hansson på Östsvenska Handelskammaren på temat affärsnätverkande. 

Handelskammaren ville bjuda in företag som inte aktivt nätverkar så mycket idag för att berätta mer om möjligheterna inom regionen. Fokus för eventet var nyttan med affärsnätverkande, samtidigt som representanter från lokala affärsnätverk kort fick presentera sina respektive nätverk. Eftersom Handelskammaren kände till att Simon tidigare har hjälpt företagare i sitt affärsnätverkande bad man Simon hålla en kort föreläsning i grunderna för att lyckas. 

Kortfattat kan man säga att det finns likheter i hur man bör tänka i sin affärsplan, med hur man bör se på sitt affärsnätverkande. Samarbeta med duktiga personer som du tycker om och har förtroende för – gör sedan en plan för hur ni kan hjälpa varandra. Och glöm inte strukturen för att samarbetet inte ska rinna ut i sanden. Bestäm exempelvis månadsvisa uppföljningar för hur månaden har gått så ni kan utvärdera tagna kontakter med mera. Presenterar ni varandra på ett bra sätt för möjliga kunder?

Publik PochMLokalen fylld med en härlig publik!
Foto: Ulrika Andåker, Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson P&M

Publik Handelskammaren

Tack till Östsvenska Handelskammaren för ett trevligt event och tack till Ulrika Andåker för fina bilder!


Lite mer information om eventet finns här:


Expert inom strategisk HR, Henrik Heslyk

Vi har intervjuat en av våra experter inom strategisk HR, Henrik Heslyk.

Henrik är psykologen som tagit vägen in i företags och organisationers arbete med sin personal och HR. Han har bland annat arbetat med talent management i 12 år för Securitas Direct och Verisure i företagets expansiva resa genom Europa. Där gick de från fyra till fjorton länder och de ökade antalet anställda med 450 procent. Henrik har också lång erfarenhet från andra globala bolag där han har rekryterat och utvecklat chefer och ledningsgrupper. Idag driver han bolaget Heslyk Development AB där han arbetar som ledningsrådgivare, både i Sverige och internationellt, inom området talent management.

Varför samarbetar P&M med Henrik Heslyk?

Att Henrik har lång och gedigen erfarenhet inom strategisk HR råder det inga tvivel om. När flera personer inom P&Ms nätverk dessutom lovordat Henriks förmåga att hjälpa ledningsgrupper med deras strategiska HR-arbete, kände vi oss manade att be Henrik om ett möte. Efter vårt första möte har vi sedan fortsatt att träffas med jämna mellanrum för att diskutera HR. Bland annat har vi berört företagskultur i expansiva bolag och vad forskning inom gruppsykologi kan lära oss om medarbetares engagemang.

När man pratar med Henrik märker man snabbt att han har med sig mycket intressant kunskap som utbildad psykolog i kombination med hans långa erfarenhet av att arbeta med företagsledningar och chefer. Medarbetares engagemang är centralt i mycket av det vi samtalar om. Inte helt oväntat kan det relateras till mycket som rör människors grundläggande behov och chefens roll i sammanhanget. Ett givet ämne för oss har också varit hur man kan förbättra medarbetarundersökningar och hur man undviker fenomenet att resultatet bara “hamnar i byrålådan”, som Henrik själv uttrycker det.

Vi som grundat P&M har socialantropologi, organisationsteori och ledarskap som huvudämnen från universitetstiden. Mötet med Henriks infallsvinkel som psykolog har minst sagt varit intressant, i både teoretiska och praktiska frågor inom HR.

Kommande artiklar inom HR

Efter ett av våra tidigare möten insåg vi att det kan finnas andra som också intresserar sig av det vi pratar om och därför kommer vi här publicera en rad artiklar på olika teman som på ett eller annat sätt berör HR.

Den första artikeln vi här kommer publicera i form av en intervju med Henrik kommer att ha temat “Hjälpsamhetens betydelse för välmående organisationer”. Varför har begreppet hjälpsamhet fått en allt större betydelse för talent management och det interna varumärkesbyggandet? Finns det lärdomar i att arbeta kring detta begrepp för att behålla kompetenta medarbetare? Eller för att öka medarbetares engagemang?

Hur samarbetar vi då med Henrik?

De experter P&M samarbetar med ger oss den kunskap som behövs för att vidareutveckla de anpassningsbara undersökningar vi vill arbeta med för våra kunder. Våra experter kan också ge värdefull kunskap i delen som kommer efter att undersökningen genomförts, nämligen den fördjupande analysen. Utöver en statistisk analys där man exempelvis kan se statistiska samband, levererar P&M alltid en fördjupad analys som grundar sig i kunskaper och erfarenheter inom HR och kundrelationer. Beroende på undersökning och vad P&M ser i resultaten av undersökningarna, kan vi här ta ytterligare hjälp från den expert som är mest relevant i vår expertpanel.

Sammantaget levererar vi något som gör det betydligt enklare för våra kunder att agera på rätt saker efter en genomförd undersökning.

Vid pennan,
Simon Hansson & Erik Heikne

HR

Vår expertpanel

NYHETSBREV

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev, så säger vi till när nästa artikel dyker upp på vår webbplats. 

Utöver en statistisk analys där man exempelvis kan se statistiska samband, levererar P&M alltid en fördjupad analys som grundar sig i kunskaper och erfarenheter inom HR och kundrelationer. Sammantaget levererar vi något som gör det betydligt enklare för våra kunder att agera på rätt saker efter en genomförd undersökning.
Simon Hansson
VD

Undersökningar och GDPR

Undersökningar och gdpr

Undersökningar och GDPR – hur fungerar det?

De flesta har vid det här laget hört talas om GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft 25/5 i år. Inte minst har vi i förra veckan överösts av e-post där företag informerar oss konsumenter om de nya villkoren den nya förordningen för med sig.

Kortfattat handlar det om att reglerna kring lagring och användning av EU-medborgares personuppgifter har skärpts. En skillnad jämfört med PUL är att företag nu kan få betala vite om de inte efterföljer reglerna kring hantering av personuppgifter. Exempelvis kan de röra personuppgifter som sparas utan personens medgivande.

Undersökningar

Hur bör man då anpassa en undersökning utifrån GDPRs nya regler? Beroende på vad man ska undersöka och hur, kan detta skilja sig något från fall till fall. Vi beskriver här endast hur P&M anpassar sina medarbetarundersökningar och kundundersökningar utifrån GDPR. Kontakta datainspektionen om du vill säkerställa korrekta rutiner för just din undersökning.

Korrekta avtal och GDPRs längsta ord

GDPRs längsta ord är personuppgiftsbiträdesavtal (nio stavelser!) och detta är ett viktigt avtal för den som genomför undersökningar på uppdrag av någon annan. En kund som vill beställa en medarbetarundersökning behöver oftast ge undersökningsföretaget en lista på medarbetarnas e-postadresser och dessa räknas som personuppgifter. Här behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer att personuppgifter ska samlas in och vad de ska användas till och biträdet är den som på något vis behandlar uppgifterna på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

P&Ms kunder är alltså ansvariga för personuppgifterna som lämnas till oss i form av exempelvis e-postadresser och P&M blir då biträdet. Därför skriver vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder.

Men det stannar inte där för GDPRs längsta ord. P&M har ett system för utskick av undersökningar (ett system som även används av företag som Microsoft, FedEx och Disney, med väldigt höga säkerhetskrav) och därför behöver P&M även ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören av det systemet. Till och med leverantören av vår telefonväxel behöver vi ett sådant avtal med eftersom vi där har telefonnummer till våra kunder.

Avtalet ska i enlighet med GDPR exempelvis reglera att biträdet:
  • Endast hanterar personuppgifter enligt dokumenterad instruktion
  • Tillämpar en hög säkerhetsnivå i rutiner och teknik
  • Reglerar att de som hanterar personuppgifter iakttar konfidentialitet
  • Bistår den ansvariga när någon registrerad vill utöva sina rättigheter enligt GDPR (läs mer om rättigheterna här)
  • Bistå den ansvariga i frågor om säkerhet och ge den ansvariga möjlighet att kontrollera att biträdet fullföljer sina skyldigheter.

 

 

GDPR


Medarbetarenkät

Om någon säger medarbetarenkät, vad tänker du då?

Frågar ni medarbetare inom olika yrken, så brukar de flesta tänka att en medarbetarenkät är något som skickas ut någon gång per år. Och sedan vet man inte riktigt vad som händer med resultatet.
 
Om sanningen ska fram så händer just oftast ingenting. Chefer i allmänhet har inte undersökningar eller analys som sin profession och man nöjer sig ofta med att titta på de siffror som en undersökning kan visa.
 
Man missar alltså hela poängen med vad en bra medarbetarenkät och undersökning kan leda till – åtgärder som förbättrar verksamheten. En bra undersökning bör exempelvis kunna se riskfaktorer för sjukskrivningar. Den bör även ge svar på vad som kan tänkas hämma medarbetares engagemang på en arbetsplats.
 
Det vanliga är alltså att medarbetare tycker till om saker utan att de upplever att något händer efter en genomförd medarbetarenkät.
 
Då är det bättre att man gör rätt från början – anlita någon som:
  1. Kan anpassa undersökningen efter dina behov.
  2. Vet hur man får fram mer utförliga svar från respondenter än vad traditionella undersökningar lyckas med.
  3. Har fokus på vad som kommer efter undersökningen, nämligen analysen & viktigast av allt de åtgärder som förbättrar verksamhetens lönsamhet, minskar risk för sjukfrånvaro eller leder till gladare och mer engagerade medarbetare. 

Undersökningen ska hjälpa er se både hinder och möjligheter för ert företags utveckling. Viktigt är också att genomföra en plan för eventuella åtgärder. 

Använd gärna väl beprövade frågeställningar, men våga också gå bortom de “standardmallar” som brukar användas i undersökningar. Det kan finnas frågeställningar som väcker ett extra intresse hos de som svarar, så att svaren kan bli både intressantare och mer utförliga. 

Fundera också över om det verkligen är medarbetarnas närmsta chef som ska gå igenom resultatet av undersökningen med arbetsgruppen? Det kan finnas både för- och nackdelar och svaret på den frågan är långt ifrån självklart. 

Vill du veta mer om hur vi gör på P&M? 

Vår metod