Artiklar och nyheter

Kundutvärdering: Sharp

Sharp – Företagskultur och strategi

P&M hjälper Sharp Norden i deras arbete med att bevara och utveckla en högpresterande företagskultur. 

Simon Hansson, medgrundare och delägare i P&M, har bland annat genomfört en workshop för Sharp Nordens ledningsgrupp på temat. Med sin bakgrund som socialantropolog och tidigare arbete med företagskultur och rådgivning till ledningsgrupper, har Simon också hjälpt Sharp Norden med deras värdegrund och strategidokument. 

Vad har P&Ms insatser lett till för Sharp Norden?

Simon har genomfört workshop för vår ledningsgrupp och han har bidragit till våra strategidokument. Med lugn och tydlighet levererade Simon en bra workshop och rådde oss till delar som bidrog till att vi har samsyn.

Simons bidrag har varit värdefullt för oss. Hans bidrag har lett till att vi nu har en än bättre strategiplan där kulturen är en mycket viktig del. Vad vår kultur innebär är nu formulerad i ord och lanserad i organisationen. Vi har en plan och vi tror på att upplägget vi valt kommer leda oss framåt.

Marie Åström, HR-direktör Sharp Norden

Marie Åström
HR-direktör Sharp Norden

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera P&Ms workshops eller rådgivande insatser till en kollega eller bekant?”

Maxbetyg: 10/10
Skala från 0 (Inte alls troligt) till 10 (Mycket troligt)

Kontakta Oss

Krönika om covid-19 och förbättrade resultat i medarbetarundersökningar

Porträtt Simon Hansson
Krönika 
2 Okt, 2020


Covid-19 och förbättrade resultat i medarbetarundersökningar


I år har nog de flesta av oss som gått på semester i juni/juli haft en och annan fundering över hur resten av året skulle bli. Jag känner personligen många företagsledare som känt en nervositet över dalande försäljningssiffror (för vissa tog försäljningen tvärstopp). 

Det finns också både chefer och medarbetare som har gått på semester med frågan: Har jag fortfarande ett jobb att gå till efter sommaren? 

Under första halvan av det här året har vi genomfört såväl större medarbetarundersökningar, som kortare pulsmätningar för våra kunder. Nästan alla har på något vis anpassats inför den nya situationen med covid-19. Hos vissa företag har alla medarbetare korttidspermitterats och börjat arbeta hemifrån. Hos andra har de flesta korttidspermitterats, men bara en bråkdel kunnat arbeta hemifrån av olika anledningar.

Vi ställer bland annat frågan hur medarbetare upplever att arbetsgivaren har hanterat situationen med Covid-19. Vi noterar att många medarbetare har gett relativt goda betyg till sin arbetsgivare.

83% av alla medarbetare ger sin arbetsgivare “godkänt” eller högre betyg för hur arbetsgivaren hanterat situationen med Covid-19.

Ordet handsprit har varit vanligt förekommande i fritextsvar, ibland för att det saknats på vissa avdelningar (och då snabbt åtgärdats). Men faktiskt oftare i positiv bemärkelse – man har märkt att arbetsgivaren har engagerat sig i frågan.

Jag skulle tro att de flesta arbetsgivare i vårt land har förstått allvaret i situationen. De flesta har nog också visat att man vill göra något åt det. 

100% av våra kunder har i någon form fått prata med en av våra organisationskonsulter. Jag tror inte att någon av våra kunder har missat vårt budskap om vikten av att skapa bra förutsättningar för sin personal. Inte bara för personalens välmåendes skull (vilket är gott nog), utan även för siffror som kan få vilken ekonom eller VD som helst att bli lite varm inombords. Ökad produktivitet. Minskad sjukfrånvaro. Nöjdare kunder. Ökad vinst.

Att skapa bra förutsättningar för sin personal handlar ofta i grunden om mänskliga behov. Konsten är att koppla ihop detta med relevant data och att förvandla nya insikter till åtgärder som är lättbegripliga och genomförbara för våra kunder. 

Vi har också fått höra att vårt budskap “går igenom rutan” och når fram på ett bra sätt. Kanske är även det en av anledningarna till att vi ser förbättrade resultat i våra kunders medarbetarundersökningar, trots situationen med Covid-19?

Kanske är även det en av anledningarna till att vi ser förbättrade resultat i våra kunders medarbetarundersökningar, trots situationen med Covid-19?

Kombinationen med en genomtänkt metod för analys, som leder till en mer detaljerad och konkret rådgivning, med vår kommunikativa förmåga är troligen en viktig anledning till att det vi gör fungerar så pass bra.

Och att över 80% av våra kunder fortfarande ser förbättrade resultat i sina undersökningar efter sitt första år med oss. 

Hur har hösten startat för P&M? 

Bättre än väntat. Vi har nya projekt igång just nu inom både medarbetarundersökningar, kundundersökningar och varumärkesundersökningar – givetvis med tillhörande rådgivning. 

Vi har även fått sju nya offertförfrågningar på två veckor från företag vi aldrig tidigare har haft kontakt med. För oss ett litet tecken på att företag och organisationer återigen är beredda att satsa på sin utveckling. Dessutom har vi precis anställt en ny medarbetare, något vi är lite extra glada för i dessa tider.


Simon Hansson
Grundare & delägare P&M Sverige ABKundberättelse: Bråviken Bil

Mercari Group – Engagemang i fokus

Inom Mercari Group var Bråviken Bil i Norrköping först ut att genomföra P&Ms tjänst Engagement Scan för att få en snabb nulägesbild och för att få goda råd i arbetet med sina medarbetare. Numera arbetar vi på P&M med alla bilhandlare inom koncernen. 

Vi intervjuade Robert Erlandsson, platschef på Bråviken Bil i Norrköping.


Robert, varför valde ni att göra P&M Engagement Scan på Bråviken bil?

Vi arbetar hårt med kundnöjdhet, och en avgörande faktor för att lyckas tror vi är nöjda och engagerade medarbetare. Vi har inte upplevt att vi har oengagerad personal hittills, utan anledningen var egentligen att få tips och råd för att finslipa, och för att upprätthålla det vi är bra på.

Fick du några viktiga insikter av resultatet?

Absolut, framför allt är P&M duktiga på att sätta fingret på, och prioritera det som kommer ge bäst utväxling och effekt.

Underlättade Engagement Scan för er att prioritera vad ni bör fokusera på för att öka engagemanget ytterligare på Bråviken Bil?

Ja. Både prioriteringar för ökat engagemang, men även prioriteringar om vad som bör upprätthållas.

Var det smidigt att anlita P&M?

Otroligt smidigt. Vi hade fördomen innan att undersökningar tar mycket energi och tid för ledningsgruppen. Här var det tvärt om. P&M har gjort jobbet och vi fick ta del av materialet och fick en prioriteringslista presenterad för oss.

Ni jobbar ju efter en målsättning om att ha Sveriges nöjdaste kunder och undersökningen visade väldigt tydligt att detta mål inspirerar era medarbetare. Berätta lite om varför ni valt att arbeta efter det målet:

Vi har tidigare, som många andra företag, satt upp mål om årlig ökad tillväxt och resultat. Det vi har märkt är att dessa mål är svårt för personal att ta till sig och bli inspirerad av. När vi satte upp målet om ”Sveriges nöjdaste kunder” kände vi att detta var mycket enklare att relatera till. För samtlig personal och i alla situationer under en arbetsdag.

Vi på P&M tycker ju att undersökningar är meningslösa om de inte leder någonstans, vad kommer ni att ta tag i nu?

Vi kommer efter att vi presenterat undersökningen för personalen påbörja prioriteringslistan. Det kommer bland annat innefatta tätare medarbetarsamtal och även hur vi arbetar med rekrytering för att få processer och strukturer på bättre plats.

En ledande fråga, men hur känns det att ha ett eNPS-värde som är världsklass?

Det känns förstås underbart. Däremot är vi inte ”nöjda”, utan kommer fortsätta vårt arbete med engagemang och nöjda medarbetare.

Vi hade fördomen innan att undersökningar tar mycket energi och tid för ledningsgruppen. Här var det tvärt om. P&M har gjort jobbet och vi fick ta del av materialet och fick en prioriteringslista presenterad för oss.
Robert Erlandsson
Platschef

Kundutvärdering: Stadium

Stadium – Undersökning och fokusgrupp 

P&M har genomfört en digital pulsmätning samt en fokusgrupp för Stadiums CRM-team. Temat har varit vilka förutsättningar för engagemang som ges till teamet samt hur gruppen kan öka sin effektivitet och bevara ett positivt ”flow” i arbetet. 

En utvärderingsenkät besvarades av medarbetarna och av gruppens chef. P&M glädjs åt att vår insats har fått så goda omdömen och att insatsen har gjort nytta. 

 
”Vad är ditt helhetsintryck av P&M och fokusgruppen som genomfördes?”

Väldigt bra och seriösa. Fokusgruppen var väldigt bra och stimulerande och lyfte aspekter, som man vanligtvis inte tänker på, på ett naturligt sätt.
Medarbetare


Jag uppskattade fokusgruppen som helhet och tyckte att den lossade på vissa knutar som kanske funnits i gruppen sedan tidigare. Man lyckades skapa en större förståelse för våra beteenden gentemot varandra och skaffa sig ett utifrånperspektiv när Simon tog en roll som moderator.
Medarbetare


Jag upplever en positiv förändring i gruppen. Mer öppen feedback, och att man frågar om hjälp när man behöver och har det stressigt.
Chef


Jag gillade verkligen Simons roll som samtalsledare. Han var genomgående konkret, inlyssnande och lade (iallafall inte märkbart) någon personlig värdering i våra svar. Man kände sig aldrig utpekad eller på förhand dömd utan kunde utan problem vädra sina åsikter som utmanades av Simon på ett väldigt kompetent sätt. Genomgående utmärkt.
Medarbetare

 
”Skulle du rekommendera andra företag att genomföra en fokusgrupp med P&M?”

Genomsnitt: 5.0/5.0
Skala från 1 (Nej, inte alls) till 5 (Ja, verkligen)


”Ett fokusområde var effektivitet och faktorer som hindrar ett positivt “flow” i ert arbete. Upplever du att fokusgruppen och åtgärden som föreslogs av P&M bidrog till att hjälpa er effektivitet?”

Genomsnitt: 4.0/5.0
Skala från 1 (Nej, inte alls) till 5 (Ja, verkligen)

Hjälpmedlen som vi fick var väldigt konkreta, vilket blir enklare att förändra beteendet på lång sikt med. Jag uppskattar verkligen det som P&M gett teamet. Jag upplever en positiv förändring i gruppen.
Hanna Gåverud
CRM Manager

Simon Hanssons föreläsning på Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson Handelskammaren

Vår VD:s föreläsning på Handelskammaren

Härom veckan föreläste P&Ms VD Simon Hansson på Östsvenska Handelskammaren på temat affärsnätverkande. 

Handelskammaren ville bjuda in företag som inte aktivt nätverkar så mycket idag för att berätta mer om möjligheterna inom regionen. Fokus för eventet var nyttan med affärsnätverkande, samtidigt som representanter från lokala affärsnätverk kort fick presentera sina respektive nätverk. Eftersom Handelskammaren kände till att Simon tidigare har hjälpt företagare i sitt affärsnätverkande bad man Simon hålla en kort föreläsning i grunderna för att lyckas. 

Kortfattat kan man säga att det finns likheter i hur man bör tänka i sin affärsplan, med hur man bör se på sitt affärsnätverkande. Samarbeta med duktiga personer som du tycker om och har förtroende för – gör sedan en plan för hur ni kan hjälpa varandra. Och glöm inte strukturen för att samarbetet inte ska rinna ut i sanden. Bestäm exempelvis månadsvisa uppföljningar för hur månaden har gått så ni kan utvärdera tagna kontakter med mera. Presenterar ni varandra på ett bra sätt för möjliga kunder?

Publik PochMLokalen fylld med en härlig publik!
Foto: Ulrika Andåker, Östsvenska Handelskammaren

Simon Hansson P&M

Publik Handelskammaren

Tack till Östsvenska Handelskammaren för ett trevligt event och tack till Ulrika Andåker för fina bilder!


Lite mer information om eventet finns här:


Undersökningar och GDPR

Undersökningar och gdpr

Undersökningar och GDPR – hur fungerar det?

De flesta har vid det här laget hört talas om GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft 25/5 i år. Inte minst har vi i förra veckan överösts av e-post där företag informerar oss konsumenter om de nya villkoren den nya förordningen för med sig.

Kortfattat handlar det om att reglerna kring lagring och användning av EU-medborgares personuppgifter har skärpts. En skillnad jämfört med PUL är att företag nu kan få betala vite om de inte efterföljer reglerna kring hantering av personuppgifter. Exempelvis kan de röra personuppgifter som sparas utan personens medgivande.

Undersökningar

Hur bör man då anpassa en undersökning utifrån GDPRs nya regler? Beroende på vad man ska undersöka och hur, kan detta skilja sig något från fall till fall. Vi beskriver här endast hur P&M anpassar sina medarbetarundersökningar och kundundersökningar utifrån GDPR. Kontakta datainspektionen om du vill säkerställa korrekta rutiner för just din undersökning.

Korrekta avtal och GDPRs längsta ord

GDPRs längsta ord är personuppgiftsbiträdesavtal (nio stavelser!) och detta är ett viktigt avtal för den som genomför undersökningar på uppdrag av någon annan. En kund som vill beställa en medarbetarundersökning behöver oftast ge undersökningsföretaget en lista på medarbetarnas e-postadresser och dessa räknas som personuppgifter. Här behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer att personuppgifter ska samlas in och vad de ska användas till och biträdet är den som på något vis behandlar uppgifterna på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

P&Ms kunder är alltså ansvariga för personuppgifterna som lämnas till oss i form av exempelvis e-postadresser och P&M blir då biträdet. Därför skriver vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder.

Men det stannar inte där för GDPRs längsta ord. P&M har ett system för utskick av undersökningar (ett system som även används av företag som Microsoft, FedEx och Disney, med väldigt höga säkerhetskrav) och därför behöver P&M även ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören av det systemet. Till och med leverantören av vår telefonväxel behöver vi ett sådant avtal med eftersom vi där har telefonnummer till våra kunder.

Avtalet ska i enlighet med GDPR exempelvis reglera att biträdet:
 • Endast hanterar personuppgifter enligt dokumenterad instruktion
 • Tillämpar en hög säkerhetsnivå i rutiner och teknik
 • Reglerar att de som hanterar personuppgifter iakttar konfidentialitet
 • Bistår den ansvariga när någon registrerad vill utöva sina rättigheter enligt GDPR (läs mer om rättigheterna här)
 • Bistå den ansvariga i frågor om säkerhet och ge den ansvariga möjlighet att kontrollera att biträdet fullföljer sina skyldigheter.

GDPR


Medarbetarenkät

Om någon säger medarbetarenkät, vad tänker du då?

Frågar ni medarbetare inom olika yrken, så brukar de flesta tänka att en medarbetarenkät är något som skickas ut någon gång per år. Och sedan vet man inte riktigt vad som händer med resultatet.
 
Om sanningen ska fram så händer just oftast ingenting. Chefer i allmänhet har inte undersökningar eller analys som sin profession och man nöjer sig ofta med att titta på de siffror som en undersökning kan visa.
 
Man missar alltså hela poängen med vad en bra medarbetarenkät och undersökning kan leda till – åtgärder som förbättrar verksamheten.
 
Det vanliga är alltså att medarbetare tycker till om saker utan att de upplever att något händer efter en genomförd medarbetarenkät.
 
Då är det bättre att man gör rätt från början – anlita någon som:
 1. Kan anpassa undersökningen efter dina behov.
 2. Vet hur man får fram mer utförliga svar från respondenter än vad traditionella undersökningar lyckas med.
 3. Har fokus på vad som kommer efter undersökningen, nämligen analysen & viktigast av allt de åtgärder som förbättrar verksamhetens lönsamhet, minskar risk för sjukfrånvaro eller leder till gladare och mer engagerade medarbetare. 

Undersökningen ska hjälpa er se både hinder och möjligheter för ert företags utveckling. Viktigt är också att genomföra en plan för eventuella åtgärder. 

Använd gärna väl beprövade frågeställningar, men våga också gå bortom de ”standardmallar” som brukar användas i undersökningar. Det kan finnas frågeställningar som väcker ett extra intresse hos de som svarar, så att svaren kan bli både intressantare och mer utförliga. 

Fundera också över om det verkligen är medarbetarnas närmsta chef som ska gå igenom resultatet av undersökningen med arbetsgruppen? Det kan finnas både för- och nackdelar och svaret på den frågan är långt ifrån självklart. 


Logga

Kontakta oss
 • Fleminggatan 15
  602 42 Norrköping
 • 011-461 98 90
 • info@pochm.se